Mosty kultúry II s Petrou Pogányovou

Kultúra, Správy z regiónu, Všetky správy

Projekt Mosty kultúry II., zameraný na podporu amatérskej fotografie v kontexte s kultúrou rôznych regiónov, pokračoval dňa 14. septembra 2017 treťou záverečnou časťou tvorivých dielní, tentokrát s  Petrou Pogányovou. Jednotlivé tvorivé dielne pozostávali z prezentácií a panelových diskusií v oblasti fotografie, s dôrazom na priblíženie rôznorodosti kultúr.

Petra Pogányová je cestovateľka, ktorej učarovala Stredná Ázia a Blízky východ. Rada vymýšľa a plánuje nové cesty. Má za sebou množstvo turistických výstupov v horách Balkánu, severoafrickom Atlase, ale aj v Turecku. Najnovšie v  severnej Amerike zdolala najchladnejšiu horu sveta Mont McKinley. Petru lákajú cesty nevyšliapané davmi turistov a ciele svojich výprav si vyberá aj podľa toho, či sa tam nachádzajú hory.

Jej témou bolo 17 000 kilometrov, 70 dní, 7 krajín, cesta plná kontrastov, nečakaných stretnutí a magických miest, kde príroda a kultúrne bohatstvo vytvárajú dokonalú harmóniu. Vo svojej prezentácii priblížila kultúru a život ľudí v oblastiach pradávnej Hodvábnej cesty.

Vyústením projektu budú už po druhý raz multimediálne prezentácie žiakov stredných škôl určené žiakom základných škôl. Tieto prezentácie odznejú počas záverečného programu projektu Mosty kultúry II. v novembri 2017 v priestoroch Veľkej zasadačky SNM v Martine.

Projekt pod názvom Mosty kultúry II. pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s CVČ Kamarát, Martin. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia   a  spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mosty kultúry II s Petrou Pogányovou

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708
tel: 043/ 4132394

Komentáre