Mošovce plánujú vybudovať priemyselnú zónu

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V Mošovciach sa momentálne rokuje o vybudovaní priemyselnej zóny, čo spôsobuje mierne napätú atmosféru v obci. Občania spísali petíciu proti tomuto zámeru.

Všetko to začalo v decembri 2016, kedy bola obec oslovená spoločnosťou Swietelsky-Slovakia s.r.o., ktorá hľadá pozemok na vybudovanie prevádzkovej jednotky obaľovačky asfaltových zmesí. Súčasťou písomnej ponuky bola aj informácia o vytvorení približne 30 nových pracovných miest, pričom ponuku dostalo aj niekoľko ďalších obcí a miest. Podľa slov starostu Mošoviec, Petra Košíka, následne prebehli viaceré jednania a obec sa dostala do „finále“. Problémom je však spomínaná petícia zo strany občanov.

Košík vidí veľký prínos vybudovania priemyselnej zóny v dopravnom napojení mimo intravilánu obce, vo financiách do rozpočtu za predaj pozemku, možnosť sponzorstva spoločenských a športových organizácií, vytvorenie priestoru pre príchod ďalších investorov na iné pozemky v tejto lokalite, vďaka investícii do rozšírenia inžinierskych sietí. Spomína aj možnosť vyasfaltovania obecných komunikácií, prípadne cyklotrás a v neposlednom rade vybudovanie pracovných miest.

Občania Mošoviec, ktorí sa podpísali pod petíciu proti tomuto kroku, naopak, argumentujú zdraviu škodlivým zápachom a prachom či znížením záujmu o bývanie v obci. „Tieto tvrdenia porovnám s lokalitou Košťany nad Turcom a Žabokreky, kde je hneď na hranici intravilánu obcí už dlhé roky obaľovačka so starou technológiou, v blízkosti základnej školy a firmy Trim Leader. Nie je mi známe, že by tam bol smrad, že by tam bolo všetko zaprášené, že by sa zhoršilo podnikateľské prostredie, že by tam bol zvýšený výskyt rakoviny, silikózy“, oponuje Košík a dodáva: „U nás má podľa zámeru stáť obaľovačka s najmodernejšou technológiou, ktorej činnosť je v súčasnosti prísne kontrolovaná“.

Ako zdôraznil starosta obce Mošovce, v súčasnosti spoločnosť verejne potvrdila aj ďalšie záväzky, ktoré boli predtým len v rovine ústnych prísľubov a tie budú teraz aj v zmluve o budúcej kúpnej zmluve – firma, okrem kúpnej ceny, vybudovania novej križovatky a vybudovania inžinierskych sietí do priemyselného parku, v priebehu troch rokov preinvestuje v obci 100 000 eur na opravách miestnych komunikácií a ďalších niekoľko tisíc eur ročne poskytne na podporu kultúry a športu.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: Youtube

Komentáre