V MOBIS Slovakia vyjednali historicky najvyššie mzdy

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. pri Žiline, ktorá je hlavným dodávateľom pre automobilku Kia Motors Slovakia, sa po náročnom kolektívnom vyjednávaní podarilo uzavrieť Dodatok č.5 k podnikovej kolektívnej zmluve, platnej na roky 2015 – 2019.

Každému z viac ako 2000 zamestnancov sa tak v tomto roku zvýši základná mesačná mzda o 60 eur a smerom nahor sa budú upravovať aj ďalšie príplatky, čo v konečnom dôsledku predstavuje priemerné navýšenie hrubej mzdy zamestnancov o viac ako 93 eur. Podľa odborárov zo Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO MOBIS ŽILINA ide historicky o najvyšší vyjednaný rast miezd v tejto spoločnosti.

K podpisu mzdového dodatku ku kolektívnej zmluve došlo 4. apríla 2017 a predseda Výboru ZO OZ KOVO MOBIS Žilina, Daniel ŠIMÁK, sa k nemu vyjadril takto: „Sme radi, že došlo k dohode medzi Základnou organizáciou OZ KOVO MOBIS ŽILINA a zamestnávateľom MOBIS SLOVAKIA s.r.o. Členom vyjednávacieho tímu sa aj za účasti p. Jaroslava KORDEKA (člena predsedníctva Rady OZ KOVO) podarilo vyjednať historicky najvyšší rast miezd zamestnancov počas doterajšej existencie spoločnosti MOBIS SLOVAKIA s.r.o. Pri navýšení základných miezd boli požiadavky vyjednávačov splnené až na 86%. Tento historický úspech nie je len výsledkom vyjednávacieho tímu, ale aj všetkých ľudí, ktorý sa aktívne zúčastňovali na smerovaní kolektívneho vyjednávania.“

Zvýšenie nočných príplatkov, bezplatná doprava

Okrem miezd dostanú zamestnanci v tomto roku aj zvýšené mzdové ohodnotenie za prácu v noci. Po navýšení o 30 centov sa príplatok za nočnú prácu zvýši na celkových 1,04 eur za hodinu. Po prepočte si tak vďaka nočným zmenám prilepšia zamestnanci o ďalších 15,75 eur mesačne. Odborári dohodli aj lepšie podmienky pre vyplácanie mesačných prémií, letného a vianočného bonusu , a tiež dochádzkového bonusu.

Za významný úspech považujú zástupcovia zamestnancov aj zachovanie bezplatnej dopravy a zachovanie motivačného bonusu za splnenie výrobných úloh. „Odborová organizácia dohodla so zamestnávateľom aj na tento rok bezplatnú dopravu pre všetkých zamestnancov Mobis Slovakia s.r.o. Považujeme to za skutočný úspech, nakoľko zamestnávateľ v úvode kolektívneho vyjednávania presadzoval spoluúčasť zamestnancov na spoplatnení dopravy vo výške 30%, čo by na zamestnanca v priemere predstavovalo cca 29 eur za mesiac,“ vyčíslil predseda ZO OZ KOVO MOBIS ŽILINA a pokračoval: „Rovnako zaujímavým je pre zamestnancov aj motivačný bonus, odvíjajúci sa od splnenia výrobných úloh, ktorý bude vyplatený v januári 2018, a to vo výške 700 eur s možnosťou ďalšieho navýšenie podľa počtu vyrobených aut.“

Dodajme, že spoločnosť MOBIS Slovakia s.r.o. je súčasťou kórejskej automobilovej spoločnosti Hundai Mobis Slovakia. Sídli v Gbeľanoch pri Žiline, pričom jej vznik sa viaže k roku 2004. Pre spoločnosť KIA Motors dodáva a montuje až 40% súčastí automobilov, ako sú: predný modul, palubná doska, predná a zadná náprava, predný a zadný nárazník a brzdové systémy. Vlani dosahovala priemerná hrubá mzda zamestnancov tejto spoločnosti 1098 eur.

ZDROJ: OZ KOVO, Anita Fáková

Komentáre