Mladí holandskí biznismeni v Martine

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Ako každý rok, úspešný „Marketing project“ sa opäť vrátil do nášho mesta. Mesto Martin navštívili študenti a pedagógovia Alfa-college z partnerského mesta Hoogeveen.

V dňoch od 18. do 23. júna navštívili niekoľko firiem v Martine a okolí, v ktorých preverovali možnosti spolupráce.

Partnerstvo mesta Martin s holandským mestom Hoogeveen oslavuje v tomto roku už 27. výročie. Za toto plodné obdobie sa spolupráca rozvinula najmä do oblastí sociálneho partnerstva, kultúrnych spoluprác, no v neposlednom rade i do oblasti hľadania príležitostí a nadväzovania obchodných kontaktov. Búranie jazykových bariér i poznávanie nových kultúr a možností exportu a importu je ústredným motívom spoločného projektu. Úspešná spolupráca mesta Martin, mesta Hoogeveen, Alfa-college z Hoogeveenu a tiež martinskej Obchodnej akadémie začala ešte v roku 2013.

Šesťčlenná holandská skupina profesorov a študentov zahájila svoj týždenný  program v zasadačke Mestského úradu, kde zahraniční študenti predstavili organizácie, v ktorých vykonávajú študentskú prax. Na prezentácií boli prítomní zástupcovia Mesta Martin a Obchodnej akadémie spolu so študentmi, ktorí sa svojimi otázkami zaujímali o skúsenosti svojich holandských rovesníkov.

Ďalšie dni pokračovali návštevami vybraných firiem v Martine a okolí, kde skúmali možnosti importu a exportu tovaru a ďalšie možnosti partnerstiev s holandskými firmami. Medzi zapojenými firmami boli Schipro, Army shop, Sommelier, Hotel Bystrička, Hotel Turiec, Karloff a Technik. Týždenná návšteva bola obohatená o exkurziu vo firme Karloff, kde sa vyrába svetoznámy Tatranský čaj. Študenti tiež navštívili Múzeum slovenskej dediny v Martine, Obchodnú akadémiu a spoznávali našu históriu na Sklabinskom a Kežmarskom hrade.

V piatok sa Holanďania opäť zišli na Mestskom úrade, aby prezentovali svoje návrhy a zistenia. Zúčastnili sa aj študenti Obchodnej akadémie a mohli si tak vypočuť podnikateľské nápady svojich holandských vrstovníkov. Pridanou hodnotou sú nové priateľstvá, poznávanie kultúr a nesmierne cenné preverenie komunikačných a obchodných zručností našich aj zahraničných študentov.

ZDROJ: Ing. Mgr. Zuzana Vaníčková

Komentáre