MIROSLAV CIPÁR – Znaky maliarskeho gesta & IGOR FAŠKO – Nekonkrétne konkrétnosti

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianska galéria v Martine pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia na otvorenie výstavy umelca Igora Faška a Miroslava Cipára, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2017 o 17. hodine.

Nekonkrétne konkrétnosti

Abstraktnosť dominantnejšej časti jeho tvorby je výsledkom vrstvenia hmôt. Priestor je obzvlášť dôležitým aspektom Faškovej tvorby, ktorým je podčiarknutá jeho pôvodná profesia, ale evidentne aj estetický vkus výtvarne činného architekta, či lepšie povedané, architektonicky mysliaceho výtvarníka. Z tohto dôvodu vníma súvislosti medzi formami nie v ich plošných interakciách, ale v plastickom spolupôsobení ich tektonických kvalít. Očarený farebnosťou, iróniou a výrazovou pregnanciou „Galandovcov“, transformuje Faško námety svojich diel do akríbicky artikulovaných a rytmicky pulzujúcich, vizuálnych metafor. Tie sú definovateľné prenesením významov spätých s intenzitou zážitku z každodenných situácií (Nálada, Slnečný vír, Jarný pozdrav, Cesty), alebo výnimočných estetických podnetov (napr. z hudobnej a literárnej oblasti) a to do foriem vyhranenej kontúrnej konkrétnosti farebnej plochy alebo monochromatickej štruktúry.

MIROSLAV CIPÁR - Znaky maliarskeho gesta &  IGOR FAŠKO - Nekonkrétne konkrétnosti

Znaky maliarskeho gesta

V oblasti výtvarného umenia, grafického dizajnu a knižnej ilustrácie je Miroslav Cipár nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností a formujúcich postáv vývoja vizu­álnej komunikácie v kultúrnej sfére u nás v druhej polovici 20. a začiatku 21. storočia. Jeho mimoriadna kreativita s ktorou prekračuje žánrové a mediálne limity ho radia ku kľúčovým osobnostiam nie len abstraktnej maľby na Slovensku, ale aj logografie a ilustrácie. O jeho výnimočnej produktivite svedčí aj ambiciózny projekt Turčianskej Galérie v Martine prezentujúci dielo, ktoré vzniklo v krátkom čase od poslednej veľ­kej autorskej výstavy v Galérii Mesta Bratislavy (11.2013-03.2014). Aktuálne práce Miroslava Cipára nie sú len dokladom o tvorivej energii autora, ale predovšetkým o neustálej inšpirácii z literatúry, spoločenského diania a iných individuálnych impulzov. Tieto podnety v štylistike jemu vlastnej abstrakcie majstrovsky tlmočí rozmernými obrazmi, komornými kresbami, náčrtmi a grafickými poznámkami. Pre úplnosť prehľadu Cipárovej maliarskej tvorby je preto podobné sledovanie umeleckého vývoja veľmi dôležité a je poctou pre Turčiansku galériu v Martine, že sa podobná prezentácia, tak významné­ho autora, koná na jej pôde.

MIROSLAV CIPÁR - Znaky maliarskeho gesta &  IGOR FAŠKO - Nekonkrétne konkrétnosti

Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 12. novembra 2017.

ZDROJ: Turčianska galéria v Martine

Komentáre