Ministerstvo dopravy vyhlásilo tretiu výzvu: na zateplenie domu môžete získať až 8800 eur

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek oznámil vyhlásenie tretej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie až 8 800 eur.

„Teší ma, že môžem vyhlásiť už tretiu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov. Oproti predošlej výzve zvyšujeme maximálnu podporu z 6 500 eur na 8 800 eur a otvárame túto možnosť pre širší okruh našich občanov,“ povedal minister Á. Érsek.

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov, príspevok možno poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.

Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.

ZDROJ: MDVSR

Komentáre