Minister kultúry ocenil scénografa martinského divadla Jozef Cillera

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič 25. apríla slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016. Medzi ocenenými bol aj scénografa martinského divadla Jozef Cillera.

Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si z rúk ministra prebral Jozef Ciller za osobitý vklad a inovatívny prístup v oblasti scénografie, ktorou významne prispel k obohateniu divadelnej, filmovej a televíznej scénografie svojím konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností, s prihliadnutím na jeho dlhoročnú inšpiratívnu a medzinárodne oceňovanú pedagogickú činnosť.

Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

Návrh na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra. Autorom artefaktu Ceny ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho

Ocenenia:

Anton Hykisch – cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby
Izabela Pažítková – cana za významný prínos pri propagácii a prezentácii umenia a kultúry
Jozef Ciller – cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia
Ľudmila Várossová – cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca
Peter Paško – cena za ideu založenia súkromnej Galérie Nedbalka
Peter Zajíček – cena za výnimočný prínos v oblasti hudby
Stanislav Párnický – cena za dlhodobý mimoriadne významný režijný prínos v oblasti audiovízie
Tibor Búza – ocenený za výrazný osobnostný vklad a prínos k inštitucionálnemu rozvoju RTVS

ZDROJ: new.mksr.sk

Komentáre