Mimoriadny oznam. Požiar v martinskej teplárenskej.

Oznamy, Správy hlavné, TOP_1, Všetky správy

V Martinskej teplárenskej bol o 5:50h lokalizovaný požiar. Hodnota CO2 je 7,8%, kyslíka 20,09%. Situácia momentálne nepredstavuje dôvod na vyhlásenie mimoriadneho stavu a riziko pre zdravie. Odporúčame nevetrať, používať rúšku a opatrnosť pri používaní motorových vozidiel.

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre