Mikuláš Galanda a Pavol Tóth od februára v Turčianskej galérii

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vo štvrtok 8. februára 2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční otvorenie výstav umelcov Mikuláša Galandu a Pavla Tótha.

Mikuláš Galanda /1895 – 1938/ maliar, grafik, ilustrátor a vynikajúci kresliar, patrí k zakladateľským postavám moderného slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia.
Narodil sa v Malej Vieske, dnes Turčianske Teplice, v roku 1895. Výtvarné umenie študoval v Budapešti /1914–1916/ a v Prahe /1922–1927/. Začínal ako profesor kreslenia na meštianskych školách a Škole umeleckých remesiel v Bratislave, na ktorej bol od roku 1933 riadnym profesorom až do svojej predčasnej smrti v roku 1938. Táto škola mala veľmi progresívny pedagogický charakter, vynikajúce profesorské obsadenie a úzke profesionálne i osobné kontakty s nemeckým Bauhausom. Vo svojej tvorbe sa venoval najskôr grafike a ilustrácii. V tridsiatych rokoch prevažovala maľba. Spoločne s Ľudovítom Fullom sa výrazne pričinili o presadenie princípov moderného výtvarného umenia na Slovensku. Vo svojej tvorbe syntetizoval osobitým spôsobom poznatky expresionizmu, fauvizmu, kubizmu, klasicizmu i niektoré princípy surrealizmu, až k modernej poetickej skratke a znaku.
Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 20. mája 2018.

Názov podujatia: MIKULÁŠ GALANDA – GRAFIKA – 80. výročie
Usporiadateľ: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Dátum: 8.2.2018 – 20.5.2018
Miesto konania: Turčianska galéria, Daxnerova 2, 036 01 Martin

V roku 2018 uplynie 30 rokov od úmrtia Pavla Tótha, významného predstaviteľa a spoluzakladateľa Skupiny Mikuláša Galandu. Samostatnou výstavou a retrospektívou sochárskej tvorby si chce preto Turčianska galéria pripomenúť jeho špecifický prínos do slovenského neoavantgardného umenia v druhej pol. 20. storočia. Dielo Pavla Tótha bolo doposiaľ zväčša prezentované iba ako súčasť tematických, či prehľadových výstav v kontextoch neoavantgardy, skupiny Galandovcov, umenia vo verejnom priestore či v rámci prezentácie sochárskych zbierok jednotlivých galérií. Vďaka spolupráci s historičkou umenia Zitou Kostrovou, ktorá je aj autorkou obsiahlej monografie Pavla Tótha, sa mu môže venovať samostatná pozornosť a prehodnotiť tak jeho tvorba z nových diváckych pozícií.
Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 20. mája 2018.

Názov podujatia: PAVOL TÓTH – SEDIACI PAVOL TÓTH
Usporiadateľ: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Dátum: 8.2.2018 – 20.5.2018
Miesto konania: Turčianska galéria, Daxnerova 2, 036 01 Martin

ZDROJ: Turčianska galéria

Komentáre