Mestská polícia v Martine rozšíri svoje rady o štyroch nových kolegov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

30. januára 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Martine výberové konanie na pracovné miesto „príslušník priameho výkonu služby“ na Mestskej polícii mesta Martin.

„Na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania, ktoré bolo zverejnené 11. januára 2018,  podalo žiadosť o účasť vo výberovom konaní v lehote do 25. januára 2018 spolu desať uchádzačov. Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené, že dvaja uchádzači nesplnili požiadavky. Na výberové konanie boli pozvaní ôsmi uchádzači, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a predložili úplné žiadosti,“ uvádza sa v zápisnici z výberového konania.

Výber nových mestských policajtov sa uskutočnil osobným pohovorom a psychodiagnostikou vybraných zručností. „Podmienkou postupu uchádzačov na psychodiagnostiku vybraných zručností bolo dosiahnutie komisiou stanovenej minimálnej úrovne počtu bodov. Požiadavku úspešnosti v osobnom pohovore splnili a minimálne 100 bodov (z možných 125) získali štyria uchádzači. Podľa záverov psychologičky sú všetci uchádzači spôsobilí na výkon obsadzovanej funkcie,“ uvádza sa ďalej v zápise z výberového konania.

ZDROJ: Mesto Martin, ilustračné foto

Komentáre