Mestská polícia Martin obsadzuje voľné pracovné miesta, hľadá osem nových príslušníkov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Osem nových príslušníkov hľadá Mestská polícia Martin. Nástup do zamestnania je naplánovaný od 1. januára 2019. Výberové konanie prebehne 6. decembra 2018 o 8,00 h v zasadačke na Mestskom úrade, II. poschodie, číslo dverí 206.

Kvalifikačný predpoklad na pozíciu príslušníka mestskej polície je, úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek viac ako 21 rokov, bezúhonnosť, znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov upravujúcich činnosť a postavenie príslušníka mestskej polície, znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET), samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť, vodičské oprávnenie skupiny B, odborná spôsobilosť na plnenie úloh príslušníka obecnej polície – výhodou.

Uchádzači o pracovné miesto musia svoje žiadosti do výberového konania doručiť  najneskôr do 3. decembra 2018 do 12.00 h v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – príslušník priameho výkonu služby“ – NEOTVÁRAŤ na adresu: Mestský úrad Martin Organizačný referát Námestie S. H. Vajanského 1 O36 49 Martin.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Kontakt pre poskytnutie informácií: Ing. Katarína Pacnerová Telefón: 043/4204210, 0905 735 336
e-mail: katarina.pacnerova@martin.sk

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre