Mesto Martin získalo finančný grant na realizáciu projektu „Čriepky z prírody Turca“

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

V rámci druhého kola Grantového programu „ Vy rozhodujete, my pomáhame “ mesto Martin získalo finančný grant vo výške 1 300,- EUR na realizáciu projektu s názvom „ Čriepky z prírody Turca.“

Poskytovateľom finančných prostriedkov je Nadácia Tesco, ktorá sa zamerala na podporu projektov cieľom, ktorých je hlavne zlepšenie prostredia v našom okolí. O víťazovi rozhodli zákazníci, ktorí hlasovali v obchodných domoch Tesco.

Projektom sa chceme priblížiť prírode, podporiť jej ochranu a čiastočne zlepšiť prostredie lokality Malá hora v meste Martin.

Poskytovateľ finančného grantu, ktorej patrí verejné poďakovanie.

Ciele projektu (čo chcete aktivitami dosiahnuť, kde sa chcete dostať):

1. Podporíme ochranu prírody a životného prostredia zapojením detí, mladých ľudí jednotlivcov miestnej komunity do spoločných aktivít.
2. Zlepšíme kvalitu a zatraktívnime verejný priestor v okrajovej časti mesta za pomoci dobrovoľníkov z miestnej komunity.
3. Podporíme edukačné aktivity detí, mladých ľudí zamerané na environmentálnu výchovu, zážitkové učenie.

Realizácia projektu bude prebiehať v plánovanom období mesiacov máj až september, 2017.

Aké aktivity budeme robiť na dosiahnutie stanovených cieľov:

Názov: Postav si svoju vtáčiu búdku a krmítko
Termín: 1.5. 2017 – 30.6.2017
Náplň: Zhotovenie a výroba vhodných vtáčich búdok a krmítok pre vybratú lokalitu za aktívne účasti detí zo Základnej školy. Farebne ich pomaľujú a pestro zladia s prírodou. Búdky budú pripravené hlavne pre sýkorku belasú, sýkorku bielolícu, muchárika, škorca. Zapojenie environmentálneho krúžku detí, dobrovoľnícka aktivita. Zážitkové učenie.

Názov: Vyhotovenie interaktívnej tabule
Termín: 1.7. 2017 -31.8.2017
Náplň: Zhotovenie zaujímavej tabule a jej osadenie na vybratom mieste v spolupráci s dobrovoľníkmi z miestnej komunity. Odborný text pripravíme v spolupráci so zamestnancami Správy Národného parku Veľká Fatra a múzea Andreja Kmeťa v Martine. Interaktívne prvky budú prezentovať obrázky zvierat, rastlín. Bude to pútavé aj pre najmenších návštevníkov.

Názov: Poznaj prírodu, ktorá Ťa obklopuje
Termín: september, 2017
Náplň: Environmentálna náučná prechádzka pre deti Základnej školy vybratou lokalitou Malej hory. Tématicky ladený program spojený s osádzaním vymaľovaných vtáčích búdok a krmítok na vybratých miestach. Neformálne vzdelávanie.

Mesto Martin získalo finančný grant na realizáciu projektu Čriepky z prírody Turca

Prírodná lokalita Malá Hora sa nachádza na okraji mesta Martin. Obyvatelia so záujmom o oddych a relaxáciu ju majú priamo na dosah. Toto miesto je hlavne zaujímavé aj z pohľadu výskytu rôznych druhov vtáctva, rastlinstva, drevín a pod. Východný okraj mesta do ktorého zapadá aj Malá hora je charakteristický výskytom až 77 druhov vtákov. Dnešná doba, trend súčasného života však prináša postupné vzďaľovanie sa ľudí od prírody. Medzi deťmi, mladými, ale aj širšou verejnosťou chýba zdravé budovanie vzťahu k nej. Prostredníctvom projektu sa chceme k prírode aspoň s časti priblížiť, spoznávať ju a v mnohom sa od nej učiť.

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková

Komentáre