Mesto Martin začne doručovať rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa je doručované do domácností od 20.5 – 10.6.2019.

Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa začnú pracovníci Mestského úradu roznášať priamo do domácností v 21. týždni.

Doručovanie prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu je v porovnaní s doručovaním prostredníctvom doporučených zásielok ekonomicky výhodnejšie. Keďže si zásielku nemusíte ísť vyzdvihnúť na poštu, mesto Martin šetrí Váš čas. Rozhodnutia sa budú roznášať do 10 júna. Ak Vás dovtedy pracovníci nezastihnú doma, mesto pristúpi k rozposielaniu rozhodnutí poštou, zásielkami určenými do vlastných rúk. Dobrou správou je, že dane sa oproti roku 2018 nezvýšili, a teda mestu zaplatíme tú istú sumu tak ako v roku 2018.

Daň za psa je treba jednorázovo uhradiť do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Naopak, daň z nehnuteľnosti je možné uhradiť v troch splátkach, podľa lehôt splátok uvedených v rozhodnutí. Dane je možné zaplatiť cez internet, šekom na pošte, alebo v pokladni na mestskom úrade. Ak sa rozhodnete pre platbu v pokladni mesta, je potrebné priniesť si so sebou doručené rozhodnutie.

Tí daňovníci, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, bude im rozhodnutie doručené priamo do nej.

ZDROJ: MsÚ Elena Balšianková

Komentáre