Mesto Martin z dôvodu vysokých teplôt muselo vykonať opatrenia

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vysoké teploty pracovného prostredia ovplyvňujú výkonnosť každého zamestnanca a vplývajú aj na jeho zdravie. Mesto Martin ako zamestnávateľ z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt musel na ochranu zdravia zamestnancov vykonať opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia ich nepriaznivé účinky.

I napriek opatreniam, ktoré Mestský úrad v súvislosťami so zamestnancami prijal, je vybavovanie klientov zabezpečené ako počas bežnej prevádzky podľa úradných hodín.

Prvým opatrením bolo monitorovanie teplôt a vlhkosti vzduchu na jednotlivých pracoviskách od 10.6.2019. Namerané teploty prekračovali 33 až 34 stupňov Celzia. A to i napriek tomu, že boli prijaté primárne opatrenia a to tienenie žalúziami a zabezpečenie prúdenia vzduchu použitím ventilátorov.

Ďalším opatrením bolo zabezpečenie pitného režimu. Zamestnanci majú pitný režim zabezpečený priamo na pracovisku a to voľným prístupom k pitnej vode na náklady zamestnávateľa.

Nakoľko stavebné riešenie administratívnej budovy neumožňuje prijať niektoré technické opatrenia na zníženie záťaže teplom a prijaté opatrenia už neboli účinné na zníženie nepriaznivých účinkov tepla, zamestnávateľ od 13.06.2019 pristúpil k zmene pracovnej doby tak, aby boli zamestnanci čo najmenej vystavení záťaži teplom.

Zamestnanci pracujúci vo vonkajšom prostredí (zamestnanci Mestskej polície) majú k dispozícii mimoriadne pridelené stravné lístky, ktorými sa zabezpečuje pitný režim. Ďalej bol týmto zamestnancom skrátený čas pobytu vo vonkajšom prostredí zvýšením počtu pracovných prestávok na aklimatizáciu.

Aklimatizácia zamestnancov je zabezpečená v budove Mestskej polície Martin a to formou ochladenia studenou vodou, podaním chladených nápojov, prípadne osprchovaním. Doprava zamestnancov na aklimatizáciu je zabezpečená služobnými vozidlami na základe požiadaviek jednotlivých zamestnancov pohybujúcich sa vo vonkajšom prostredí.

Obyvatelia mesta nájdu počas horúcich letných dní osvieženie pri veľkých fontánach, ktoré zlepšujú mikroklímu v okolí. Zároveň majú k dispozícii aj malé fontány na pitie. Dve sú umiestnené v centre mesta, jedna je na Severe.

Okrem toho dňa 13.06. 2019 mesto Martin vydalo pokyn pre spoločnosť Brantner Fatra, aby začala s kropením pešej zóny a priľahlých komunikácii v centre mesta, aby sa tak znížila prašnosť a zvýšila vlhkosť vzduchu. Práve kvôli extrémne vysokým denným teplotám a nízkemu úhrnu zrážok pristúpila spoločnosť aj k zalievaniu kvetinových záhonov, vysadených kvetináčov ako aj čerešní v centre mesta.

Ako zvládnuť nadchádzajúce horúčavy bez zdravotných rizík
Odporúčania a rady Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre