Mesto Martin vyzýva občanov na splnenie si daňovej povinnosti

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin opätovne vyzýva tých, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili čo najskôr.

Mesto je v zmysle platnej legislatívy povinné vymáhať nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch. Z uvedeného dôvodu všetky nedoplatky odstupuje na exekučné vymáhanie, pri ktorom občan zaplatí okrem nedoplatku aj náklady exekútorovi, ktoré sú často niekoľkokrát vyššie ako samotná dlžná čiastka.

ZDROJ: Mgr. Zuzana Kalmanová, foto ilustračné

Komentáre