Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie pre obsadenie pracovného miesta na Mestskej polícii (MsP). Uchádzači o obsadenie funkcie náčelníka MsP musia svoje žiadosti doručiť  najneskôr do 21.02.2019 do 12.00 h v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke) na Mestský úrad v Martine.

Na návrh primátora Jána Danka odvolalo 31. januára 2019 mestské zastupiteľstvo z pozície náčelníka mestskej polície Igora Húsku. Riadením jej činnosti od 1. februára zastupiteľstvo poverilo Adriána Antoša. Ten bude na čele mestskej polície stáť až do obsadenia postu náčelníka po riadnom výberovom konaní.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie náčelníka MsP je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba, odborná prax viac ako 6 rokov v zložkách obecnej alebo štátnej polície, riadiaca prax viac ako 5 rokov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie a psychodiagnostiky vybraných zručností. Podmienkou postupu uchádzača na psychodiagnostiku vybraných zručností je úspešné absolvovanie osobného pohovoru. V rámci osobného pohovoru budú účastníci prezentovať svoj projekt, ktorý predložili k výberovému konaniu.

Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne prostredníctvom pozvánky.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupiteľstvo.

Ďalšie informácie nájdete tu.

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre