Martin: Výzva na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin. Postupy a podmienky udelenia verejných uznaní a ocenení mesta Martin upravuje VZN č. 71.

Mesto Martin môže udeliť verejné uznania v štyroch kategóriách a to Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin a Cena dobrovoľníka mesta Martin. Mesto taktiež môže udeliť ocenenia najlepším športovcom podľa kategórií športovec roka, športový kolektív roka, športový talent roka a čestné uznanie za celoživotný prínos.

„Návrhy na udelenie uznaní je potrebné doručiť na Mestský úrad v Martine do 15. júla 2017 a návrhy na ocenenie najlepších športovcov do konca kalendárneho roka. Návrh môže podať primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta, ale aj obyvatelia mesta. Po tom, čo návrhy prerokuje príslušná odborná komisia a odporučí mestská rada, návrhy schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Vybrané osobnosti si prevezmú ocenenia počas slávnostného aktu z rúk primátora mesta Martin,“ vyjadrila sa o predkladaní návrhov hovorkyňa mesta Martin Michaela Černeková.

Ako doplnila, náležitosti, ktoré má návrh spĺňať, upravuje VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin dostupné na webovej stránke mesta.

Komentáre