Mesto Martin pomáha aj prostredníctvom nadácie

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin pomáha aj prostredníctvom nadácie

Aj keď sa mesto Martin môže pochváliť dobrými ekonomickými výsledkami a nízkou mierou nezamestnanosti, nie všetci Martinčania majú to šťastie, že dokážu sebe či svojim deťom poskytnúť to, čo potrebujú.

Práve pre nich mesto na začiatku júna zriadilo nadáciu Nová šanca

Pomôcť prostredníctvom nadácie môžete aj vy, zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu SK82 0900 0000 0051 6011 7518.

Primátor mesta Martin Ján Danko na tlačovej konferencii oficiálne predstavil mestskú nadáciu Nová šanca, prostredníctvom ktorej sa mesto bude snažiť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

„Hlavnou úlohou mesta je zlepšovať podmienky pre život svojich obyvateľov. Som preto nesmierne rád, že sa nám spolu s poslancami mesta podarilo realizovať môj zámer vytvorenia nadácie, ktorá by vedela pomôcť Martinčanom v tiesni. Budem sa snažiť osobne presvedčiť významné spoločnosti a osobnosti nielen v našom meste, aby prispeli do našej nadácie a umožnili tak žiť znevýhodneným Martinčanom dostať druhú šancu,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Účelom nadácie je pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi; pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám, kde živiteľ rodiny má zmenšenú pracovnú schopnosť alebo je fyzicky či psychicky handicapovaný, pomoc a podpora talentovaným deťom zo sociálne znevýhodnených podmienok a pomoc a podpora seniorom mesta Martin.

Správnu radu nadácie Nová šanca tvorí primátor Ján Danko spolu s viceprimátormi Rudolfom Kollárom a Tatianou Červeňou. Na správne hospodárenie a činnosť dohliada správca, ktorým je prednostka Mestského úradu Martin Katarína Tomášová.

„Verím, že založenie nadácie je správnym krokom vpred. Nová šanca je pre mňa symbolom spolupráce a spolupatričnosti, ktorá sa mi zdá v našom meste niekedy chýba. Ja sám do nadácie prispejem a som si istý, že práve vďaka nej dostane nádej množstvo obyvateľov nášho mesta,“ dodal primátor mesta. Pomôcť prostredníctvom mestskej nadácie môžete aj vy, zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu SK82 0900 0000 0051 6011 7518.

ZDROJ: TS mesta Martin

Komentáre