Je tu koniec školského roka, mesto Martin ocenilo žiakov ZŠ

Najnovšie správy, Školstvo, Všetky správy

A je to tu! Desať mesiacov si žiaci plnili svoje školské povinnosti a ich snaha sa odzrkadlí na vysvedčeniach. Teraz sú pred nimi dva mesiace slnka a oddychu.

Mesto Martin v pondelok 26. júna 2017 počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva slávnostne ocenilo najúspešnejších žiakov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej aj územnej pôsobnosti a jedného žiaka Základnej umeleckej školy Ul. P. Mudroňa v Martine pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017.

Ocenenie si prebralo 14 žiakov za vynikajúci prospech, výnimočné úspechy, ktoré dosiahli počas školského roka, za pomoc pri organizovaní školských podujatí, ale aj osobný prínos nielen pre spolužiakov, ale celú školu.

Ocenení žiaci:

Cingelová Lucia, ZŠ s MŠ Ul. Gorkého, 9.ročník
Červeň Marek, ZŠ Ul.P. Mudroňa, 9.ročník
Dawelbeitová Ema, SZŠ BellAmos, 7. ročník
Haverla Benjamín, KZŠ s MŠ Antona Bernoláka, 9.ročník
Chytilek Patrik, SZŠ Tomáša Zanovita, 9.ročník
Kakalej Filip, ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova, 7.ročník
Krajkovič Peter, ZŠ Ul. jahodnícka, 9.ročník
Mišíková Alexandra, Evanjelická spojená škola, 9.ročník
Podmanický Andrej, ZŠ Ul. J. Kronera, 9. ročník
Rybariková Liliana, ZŚ A.Dubčeka, 9.ročník
Tomčík Samuel Ľudovít, ZŠ s MŠ Ul. J.V.Dolinského, 8.ročník
Trnková Lenka, ZŠ Ul.A. Stodolu, 8.ročník
Vaňková Lucia, ZŠ s MŠ Ul.priehradná, 9.ročník
Zápotočný Pavol Bohdan, ZUŠ Ul.P.Mudroňa

Je tu koniec školského roka, mesto Martin ocenilo žiakov ZŠ
Ocenení žiaci s viceprimátorom mesta Martin Imrichom Žigom

Všetkým žiakom, ale aj pedagógom a zamestnancom škôl želáme krásne a horúce školské prázdniny!

ZDROJ: Mgr. Zuzana Kalmanová

Komentáre