Mesto Martin ocenilo pedagógov

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin 27. marca 2018 ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov 22 pedagógov, ktorí svojou prácou a úsilím už roky dokazujú, že byť učiteľom nie je len prácou, ale i poslaním.

Každoročne si 28. marca učitelia pripomínajú výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Práve on prispel k rozvoju pedagogiky a didaktiky. Komenský bol presvedčený, že žiaci by sa mali vzdelávať povinne a vo svojom materinskom jazyku, veril v dobrotu ľudstva a tiež vo vychovávateľnosť povahy. Podľa neho sa každé dieťa dá vychovať v dobrotu a každý človek sa dokáže zmeniť v dobrého.

V Martine je Deň učiteľov spojený so slávnostným oceňovaním pedagógov materských a základných škôl v územnej pôsobnosti mesta Martin. Tento rok si ocenenie prevzali z rúk viceprimátora mesta Martin Imricha Žiga učitelia, ktorých navrhlo mesto Martin a vedenie jednotlivých škôl. Okrem nich bola na návrh Komisie školstva a vzdelávania ocenená aj Mestská polícia v Martine a Projekt Mladý záchranár, ktorí prispievajú k rozvoju vzdelávania a výchovy v meste.

Mesto Martin ocenilo pedagógov

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková

Komentáre