Mesto Martin obsadzuje šesť voľných pozícií Mestský policajt

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Príslušník priameho výkonu služby. Výberové konanie sa uskutoční 30. januára 2018.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania si môže zaslať každý, kto má ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek viac ako 21 rokov a je trestne bezúhonný. Ďalšími kritériami sú znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov upravujúcich činnosť a postavenie príslušníka mestskej polície, znalosť práce s PC a vodičské oprávnenie skupiny B. Požaduje sa takisto samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť. Odborná spôsobilosť na plnenie úloh príslušníka obecnej polície je výhodou.

Náplňou práce je výkon hliadkovej služby zameraný na ochranu života, zdravia a majetku občanov mesta, zabezpečovanie verejného poriadku v meste a riešenie priestupkov. Zároveň ide o plnenie úloh na úseku prevencie, ako aj iných úloh vyplývajúcich pre príslušníka mestskej polície zo zákona. Práca je vykonávaná v nepretržitej prevádzke, teda práca na zmeny. Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie a psychodiagnostiky vybraných zručností. Podmienkou postupu uchádzača na psychodiagnostiku vybraných zručností je úspešné absolvovanie osobného pohovoru. Predpokladaný nástup do zamestnania je od 1. marca 2018.

Všetky potrebné informácie, ako zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania, ako aj dátum, miesto a čas výberového konania, nájdete tu: http://martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=57473

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ilustračné FB MsP Martin

Komentáre