Mesto Martin: O dotácie môžete žiadať do konca januára!

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin každoročne formou dotácií podporuje subjekty alebo organizácie, ktoré v meste vykonávajú prospešnú činnosť. Žiadosť o pridelenie dotácií z odborných komisií treba podať najneskôr do konca januára 2019.

Aj napriek tomu, že to zákon neprikazuje, mesto Martin výrazne finančne podporuje prostredníctvom dotácií aktivity z viacerých oblastí – sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, z oblasti vzdelávania, športu, podporuje cestovný ruch i podnikanie.

Záujemcovia o tieto finančné prostriedky môžu požiadať o dotácie z viacerých zdrojov, okrem iného z odborných komisií, ktoré majú právo rozhodovať o podpore príslušnej oblasti.

Žiadosti o pridelenie dotácií z odborných komisií je potrebné doručiť už do 31. januára 2019osobne na Mestský úrad v Martine alebo poštou. Podmienky a postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Martin vychádzajú z VZN č. 105 a taktiež sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Ako vybaviť dotáciu a potrebné dokumenty

ZDROJ: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin, foto: pixbay.com

Komentáre