Medzisvety v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia, ako aj širokú verejnosť výstavu  s názvom „Medzisvety“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 11. mája 2018 o 17.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Na výstave sa prezentovali svojimi prácami profesionálne výtvarníčky Mgr. Vlasta Števková a Mgr. Slavomíra Šlesárová.

Výstava reflektuje vnútorné pocity a vnímanie sveta oboch autoriek. Svet každej z nich tu môžete vnímať a nasať atmosféru konkrétnych dimenzií námetov cez abstraktné maľby, štylizované kresby, sklo a keramiku.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená od 14. mája 2018 do 8. júna 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Všetci ste srdečne vítaní.

Medzisvety v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine

Mgr. Radoslav Pančík
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin
mobil: 0917/ 494 708 ,tel: 043/ 4132394
http: www.tks.sk

Komentáre