Medik roka 2018 je študent z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine

Medik roka 2018 je študent z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine

Medik roka 2018 je študent z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine

Komentáre