Medici opäť pomáhajú nemocnici v Martine

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine každoročne organizujú športovo-dobročinné podujatie pre športových nadšencov s názvom Martinský beh medikov. Výťažok zo štartovného pravidelne putuje do Univerzitnej nemocnice v Martine.

Usporiadatelia sa rozhodli celkovú sumu 3675 EUR investovať do kúpy dvoch infúznych púmp pre Kliniku detskej chirurgie JLF UK a UNM.

„Pumpy používame na dennej báze a slúžia na bezpečné podanie infúzneho roztoku detským pacientom,“ tvrdí vedúca sestra PhDr. Jana Ucháľová.

Podávanie infúznych roztokov má svoje špecifické pravidlá najmä u detí. Každému pacientovi je podávané presné množstvo roztoku podľa jeho hmotnosti. Infúzna pumpa pomáha sledovať a korigovať stanovené množstvo roztoku podaného dieťaťu za určitý čas. Je zárukou, že pacientom nebude podané väčšie alebo menšie množstvo liečivej látky než to, ktoré pri konkrétnom ochorení potrebujú.

Podľa slov prednostu kliniky doc. Milana Dragulu je v nemocniciach stále málo finančných prostriedkov, preto je za každú obdobnú pomoc nesmierne vďačný.

Organizátori Martinského behu medikov každoročne venujú výťažok jednej z kliník martinskej nemocnice a tvrdia, že v tejto tradícii budú veľmi radi pokračovať aj naďalej, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Výťažok z Martinského behu medikov každým rokom stúpa dvojnásobne, čo je spôsobené narastajúcim počtom účastníkov behu.

„Sme veľmi radi, že môžeme pomáhať ešte pred tým, než sa staneme lekármi,“ jednohlasne dodávajú Pavol Vigláš a Jakub Kristály, študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Tretieho ročníka Martinského behu medikov sa tento rok zúčastnilo 506 osôb. Okrem študentov medicíny za zapojili aj vojaci a široká verejnosť z okolia Martina. Prebehnutím viac ako štvorkilometrovej trate pomohli rovnako deťom s bežnými ako i závažnými ochoreniami.

ZDROJ: TS UNM

Komentáre