Mediačné poradenstvo v Martine pokračuje

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Bezplatné mediačné poradenstvo sa v Martine teší veľkej obľube, o čom svedčia desiatky návštev a konzultácií. Martinčania o túto službu neprídu ani počas leta, keďže poradenstvo bude aj naďalej prebiehať každý utorok.

Mesto Martin vo februári 2017 zaviedlo priamo v budove Mestského úradu bezplatné mediačné poradenstvo, pre všetkých ktorí potrebujú poradiť s riešením a platenú pomoc právnika alebo mediátora si nemôžu dovoliť. Jedinou podmienkou na bezplatnú konzultáciu je trvalý pobyt na území mesta Martin a ochota prísť na Mestský úrad.

„ Bezplatné mediačné poradenstvo sa u Martinčanov rozhodne stretlo so záujmom a celkovo môžeme hovoriť o desiatkach Martinčanov, ktorí navštívili kanceláriu mediátorky v priebehu posledných štyroch mesiacov,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová a zároveň dodala, že jeho popularita potvrdila, že mesto bude aj naďalej pokračovať v rámci možností v napĺňaní vízie rozvoja mesta. „Počas stretnutí s obyvateľmi mesta Martin sme riešili množstvo podnetov z rôznych oblastí – od dedičstiev, exekúcií až po susedské spory. Musím priznať, že som sa zatiaľ stretla len s pozitívnou spätnou väzbou a ochotou konštruktívne riešiť vzniknuté situácie,“ ozrejmila fungovanie poradenstva Iveta Gallová, mediátorka, s ktorou mesto podpísalo Memorandum o spolupráci a ktorá bezplatné konzultácie poskytuje. Práve kvôli ich popularite bude poradenstvo pokračovať počas celého roka v nezmenenom režime – vždy v utorok od 15.00 hod. do 17.00 hod. v budove Mestského úradu Martin na druhom poschodí v kancelárii č. 219.

Mediácia ako metóda riešenia sporov môže byť využívaná rodinnej oblasti, pri sporoch pri susedskom a komunitnom spolunažívaní, pri sporoch občanov vo veciach samosprávy, verejnej správy a životného prostredia, či s inými verejnými inštitúciami, obchodných sporoch, spotrebiteľských sporoch a riešení sporov v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre