Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia a odhalila bustu Jána Vanoviča

Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia a odhalila bustu Jána Vanoviča

Matica slovenská oslávila 100. výročie oživotvorenia a odhalila bustu Jána Vanoviča

Komentáre