Matica slovenská: Koncert na pamiatku Andreja Kmeťa

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Matica slovenská v spolupráci s Mestom Martin a Farnosťou sv. Martina v Martine si Vás pri príležitosti 110 výročia od úmrtia Andreja Kmeťa a 100. výročia ( v januári 1919) oživotvorenia Matice slovenskej dovoľujú pozvať na koncert Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS a komorného telesa MUCHA QUARTET, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. januára vo farskom kostole sv. Martina o 18:30.

Program predstavuje Prostonárodnú vianočnú omšu zo zbierky Andreja Kmeťa, upravenú Dušanom Billom pre zbor a orchester.

Kmeťova vzácna zbierka “Prostonárodné vianočné piesne” ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Patrí k významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky.

Na koncerte zaznejú aj inštrumentálne a vokálnoinštrumentálne diela významných slovenských skladateľov (Bella, Schneider-Trnavský, Zeljenka)

Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme pekný duchovný a umelecký zážitok.

Matica slovenská: Koncert na pamiatku Andreja Kmeťa

ZDROJ: Matica.sk

Komentáre