Martinský spolok medikov si pripomenie Svetový deň zdravia

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý sa slávi každoročne 7. apríla už 70 rokov, sa Slovenská asociácia študentov medicíny a Martinský spolok medikov rozhodli vytvoriť jedinečnú kampaň – ŠKOLA ZDRAVIA. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť informovanosť a povedomie verejnosti v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu, ako faktorov ovplyvňujúcich zdravie.

„Nikdy nie je príliš skoro alebo príliš neskoro pracovať na zdravšom JA!“ je myšlienka, ktorá motivuje zaujímať sa o seba a svoje zdravie v oblasti prevencie, ale taktiež o zdravie ľudí vôkol nás, napríklad pri poskytovaní prvej pomoci. Široká verejnosť si bude môcť v sobotu, 7. apríla, v čase od 13.00 do 18.00 hod. v priestoroch nákupného centra Galéria v Martine, nechať zmerať krvný tlak, hladinu glukózy či cholestorolu v krvi, dozvedieť sa faktory ovplyvňujúce naše fyzické aj mentálne zdravie, využiť poradenstvo v oblasti správnej výživy a zdravého životného štýlu, zistiť svoj BMI – Body Mass Index, naučiť sa ako správne urobiť samovyšetrenie prsníkov a semenníkov ako súčasť prevencie rakoviny prsníka, krčka maternice a semenníkov, precvičiť a odskúšať si základy poskytovania prvej pomoci aj na figurínach . Pre najmenších účastníkov bude pripravené stanovište Nemocnica u Medvedíka, ktorým chceme odbúrať strach u detí z návštevy u lekára a znížiť tak „Syndróm bieleho plášťa“.

Realizácia tohto podujatia prispieva k zvyšovaniu povedomia nezanedbávať naše zdravie, lebo každý ho máme len jedno a je dôležité starať sa o telo ako o priestor, v ktorom skutočne sami žijeme.

ZDROJ: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin

Komentáre