Martinskí stredoškoláci testovali bezpečnosť na cestách

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinská župa zorganizovala už po druhýkrát v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru (KR PZ) v Žiline významný projekt bezpečnosti nemotorových účastníkov na priechodoch pre chodcov. Polícia svoje preventívne aktivity pravidelne zameriava cielene na každú kategóriu chodcov, pričom tentokrát oslovila spolu s krajom martinských stredoškolákov. Študenti štyroch stredných škôl v pôsobnosti ŽSK vyrazili spolu s príslušníkmi dopravnej polície do terénu a absolvovali obhliadku šiestich najfrekventovanejších priechodov pre chodcov v najväčšom meste regiónu Turca.

Ako informoval žilinský župan Juraj Blanár, vytvorenie spoločného projektu s políciou sa ukázalo ako dobrý krok už v minulom roku. „Vlani sme podobnú aktivitu zorganizovali v našom krajskom meste a mali sme veľmi dobré ohlasy od učiteľov i žiakov. Sme zriaďovateľom stredných škôl a je pre nás dôležité venovať pozornosť nielen modernizácii a zvyšovaniu kvality vzdelávania, ale tiež upozorniť mladých a vzdelávať ich v oblasti dopravy. Veľmi ľahko sa môžu stať účastníkmi dopravných nehôd, a to práve na priechodoch pre chodcov,“ vysvetlil. Podľa jeho slov študenti prechádzajú cez priechody so slúchadlami na ušiach, s mobilom v ruke alebo len nedávajú pozor. „Nielenže sú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, no získavajú aj vodičské oprávnenia a je dobré, aby si uvedomili, že majú veľkú zodpovednosť za seba a za ľudí naokolo. Cieľom projektu je upozorniť ich na chyby, ktoré môžu viesť k nebezpečným situáciám ohrozujúcim životy,“ konštatoval J. Blanár.

Žilinská župa - Blanár

Riaditeľ KR PZ v Žiline Ivan Špánik ďalej zdôraznil, že výhodou praktických ukážok je možnosť študentov zapojiť sa priamo do diania a práce polície v cestnej premávke. „Žiaci mohli vidieť, ako sa správajú chodci, či dodržiavajú predpisy tak, ako im prikazuje zákon a ako na nich reagujú vodiči. Vyskúšali si to takpovediac v priamom prenose práve na úsekoch, kde dochádza k častým stretom s chodcami,“ doplnil. ŽSK spolu s KR PZ v Žiline zároveň vypracoval mapy najfrekventovanejších priechodov pre chodcov nielen v Martine a Žiline, ale vo všetkých okresných mestách Žilinskej župy. Zverejnené sú na webovej stránke www.zilinskazupa.sk v sekcii Náš kraj – Bezpečne na cestách.

Viac informácií o doprave a povinnostiach účastníkov cestnej premávky študentom priblíži tiež špeciálna prezentácia, ktorú župa rozpošle všetkým školám v Žilinskom kraji. Polícia v nej pripravila i krátky kvíz na preverenie nových informácií. Vedúca oddelenia informácií ŽSK Barbora Zigová uviedla, že každý žiak, ktorý správne odpovie na tri záverečné otázky sa automaticky zaradí do žrebovania o jedinečný zážitok pre celú triedu na raftoch. „Stačí odpovede poslať na náš email priechodybeznehody@zilinskazupa.sk,“ dodala.

Bezpečnosti nemotorových účastníkov na cestách venuje polícia v Žilinskom kraji neustálu pozornosť. Pravidelne realizuje stretnutia, kde zdôrazňuje najmä potrebu nosenia reflexných prvkov. Za prvé tri mesiace tohto roku polícia realizovala na nemotorových účastníkov cestnej premávky celkom 34 dopravných akcií na okresných úrovniach a šesť celokrajských. Spolupráca Žilinského samosprávneho kraja a Krajského riaditeľstva PZ v Žiline týkajúca sa vzdelávania a prípravy študentov ako zodpovedných vodičov a účastníkov cestnej premávky sa úspešne realizuje aj v projekte „Škola šmyku“, ktorý má v tomto roku už štvrté pokračovanie.

ZDROJ: Lenka Záteková, hovorkyňa ŽSK

Komentáre