Martinskí mestskí policajti budú jazdiť na elektromobile

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin bolo úspešné pri žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu, vďaka ktorej pribudne k vozidlám mestskej polície nový elektromobil. Mestskí policajti by ho mali začať využívať už koncom roku 2018.

 Podpora trvalo udržateľnej mobility a elektromobility je jednou z dôležitých súčastí smart riešení mesta Martin. Práve z tohto dôvodu mesto požiadalo o dotáciu z Environmentálneho fondu na nákup nového vozidla s elektrickým pohonom pre mestskú políciu.

„Som nesmierne rád nielen preto, že sme uspeli v ďalšej žiadosti o dotáciu, ale taktiež preto, že elektromobilita je jasným smerom rozvoja dopravy v budúcnosti. Verím, že martinská mestská polícia auto využije pri každodennom výkone a takisto aj pri podpore využívania alternatívnych druhov dopravy v rámci mestských kampaní a podujatí,“ uviedol primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Mesto získalo na nákup elektromobilu maximálnu dotáciu vo výške  30.000 eur a maximálnu mieru podpory na 95 % z oprávnených nákladov.

Zakúpený elektromobil bude využívaný mestskou políciou pri jej každodennom výkone hliadkovej služby, ako aj pri kontrole a usmerňovaní cestnej premávky a aj na propagáciu alternatívnej formy ekologickej dopravy pri prevenčných aktivitách mestskej polície.

Nové policajné vozidlo bude zároveň slúžiť aj na propagáciu alternatívnej formy ekologickej dopravy a tým podporí každoročnú účasť mesta Martin v organizovaní kampaní a podujatí na podporu alternatívnych ekologických foriem dopravy.

ZDROJ: TS mesta Martin

Komentáre