Martinské cyklochodníky budú opäť o kúsok bezpečnejšie

Najnovšie správy, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

O tom, že mesto Martin naozaj nezaháľa ani počas leta a naplno sa venuje údržbe a oprave (okrem iného) aj cyklochodníkov, svedčí aktuálna obnova dopravného značenia.

Reč je konkrétne o spojenom cyklochodníku pre cyklistov a peších v mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany, ďalej Martin-Stred, ako aj Košúty I. a II. Práca na obnove značenia sa týka tiež podchodu Fatra a spojeného chodníka od cesty I//65 – Jilemnického až po cestu III/2150 – Pltníky, Záturčie, a to popri rieke Turiec s vyústením na cestu I/65D. „Obnova uvedeného vodorovného dopravného značenia je realizovaná minimálne raz za dva roky“, vysvetľuje hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová. Na nový náter sa môžu tešiť aj užívatelia cyklochodníka spájajúceho mestské časti Stred, Sever a Košúty. „Obnovu realizuje externá spoločnosť na základe Zmluvy o dielo a je financovaná z rozpočtu mesta Martin“, dodáva Zuzana Kalmanová.

Martinské cyklochodníky budú opäť o kúsok bezpečnejšie

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre