Martinská tepláreň preruší dodávku tepla, Jahodníky budú v sobotu bez teplej vody

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Martinská teplárenská a.s. upozorňuje odberateľov tepla a teplej úžitkovej vody, že z dôvodu plánovaných prác opravy poruchy horúcovodu na ul. Stavbárska, bude prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody v sobotu 16. marca 2019 v čase od 07.00 h. do 22.00 h.

Odstávka zasiahne odberateľov tepla z rozvodov na ulici Stavbárska a na sídlisku Jahodníky.

V dňoch 14.3. – 20.3.2019 bude Martinská teplárenská, a.s. realizovať opravu horúcovodného potrubia na ul. Stavbárska v dĺžke cca 90 m.
Z dôvodu väčšieho rozsahu opravy bude v uvedenom termíne obojsmerne uzavretá komunikácia na ul. Stavbárska od križovatky s ul. Kollárova po Strednú odbornú školu obchodu a služieb. Doprava na sídlisko Jahodníky a Ľadoveň bude presmerovaná po miestnych komunikáciách (viď projekt organizácie dopravy).
V uvedenom termíne bude prerušená aj dodávka tepla pre dotknutých odberateľov tepla (sídlisko Jahodníky a odberatelia na ul. Stavbárska).

ZDROJ: Martinská teplárenská a.s.

 

Komentáre