Martinská sieň slávy je opäť bohatšia

Kultúra, Najnovšie správy, Všetky správy

V rámci Dní mesta sa v nedeľu 10. novembra uskutočnila v Slovenskom komornom divadle slávnosť udeľovania verejných uznaní a ocenení mesta Martin. Do pomyselnej siene slávy mesta pribudlo 13 osobností a jeden kolektív.

Mesto Martin každoročne udeľuje verejné uznania a ocenenia najvýznamnejším osobnostiam a kolektívom, a to v štyroch kategóriách: Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena dobrovoľníka mesta Martin a Cena primátora mesta Martin.

Za rok 2019 primátor mesta ocenil čestným občianstvom dve významné osobnosti mesta in memoriam, päť osobností si prevzalo Cenu mesta, Cenou dobrovoľníka bol ocenený kolektív a oceňovanie ukončili mladí ľudia prevzatím Cien primátora mesta. „Mesto Martin ocenilo osobnosti a kolektív z viacerých oblastí – umenia, kultúry, športu, vedy, sociálnej sféry a iných. Práve táto rozmanitosť vlastná nášmu mestu dotvára unikátnu atmosféru hlavného mesta slovenskej kultúry – miesta, ktoré bolo svedkom najdôležitejších momentov našej krajiny,“ povedal počas oceňovania primátor mesta Martin Ján Danko.

Práve primátor poprvýkrát v histórii mesta ocenil Cenou primátora výhradne mladých ľudí, ktorí vďaka svojim schopnostiam šíria dobré meno mesta Martin aj ďaleko za hranicami našej krajiny. „Uznanie je podľa mňa najväčšou motiváciou, a preto som sa rozhodol, že moje ocenenia venujem mladým ľuďom, ktorí už teraz veľa dokázali. Verím, že v budúcnosti ešte o nich veľa budeme počuť a budeme môcť byť na nich právom hrdí,“ dodal Ján Danko.

O kultúrny program vrámci dní mesta sa postarala Cantica Collegium Musicum Martin a Pavol Bohdan Zápotočný.

Svetozár Stračina in memoriam – čestné občianstvo mesta Martin rodákovi z Martina, jedinečnému hudobnému skladateľovi a propagátorovi folklóru.

Ing. Alexander Velitš in memoriam – čestné občianstvo mesta Martin za celoživotné dielo a rozvoj ekologického poľnohospodárstva v Turci.

Mgr. Monika Barabášová – cena mesta Martin za odhodlanie, vytrvalosť a oddanosť myšlienke záchrany ľudovej kultúry v Turci.

PaedDr. Miroslav Bielik, CSc.  – cena mesta Martin pri príležitosti životného jubilea, za oddanosť a mimoriadne celoživotné nasadenie pre Maticu slovenskú v Martine.

Ing. Jozef Líška – cena mesta Martin riaditeľovi firmy HYDAC za zviditeľňovanie mesta Martin doma iv zahraničí.

Jana Oľhová – cena mesta Martin pri príležitosti životného jubilea členke SKD, jednej z najvýraznejších herečiek svojej generácie.

Ing. Jaroslav Taraba in memoriam – cena za celoživotný prínos k športu, za jeho nadšenie a všestrannú podporu.

Kolektív pracujúci v Dome charity sv. Krištofa v Martine  – cena dobrovoľníka mesta Martin za obetavú a vysoko profesionálnu pomoc a nádej ľuďom v núdzi.

Cena primátora mesta Martin

Matúš Adamko, Lukáš Bielesch, Martin Doskočil, Vanessa Piatrová  – ocenení majstri sveta v súťaži RoboCup,

Pavol Bohdan Zápotočný  – klavírny hudobný talent

Victor Gudmundsson – študent Jesseniovej lekárskej fakulty UK z Islandu

ZDROJ: Mestské noviny

Komentáre