Martinčania majú u primátora otvorené dvere už viac ako štvrťroka

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Primátor mesta Martin Ján Danko v marci 2019 obnovil úspešný Deň otvorených dverí vo svojej vlastnej kancelárii. Za štyri mesiace primátora navštívilo 48 obyvateľov mesta, aby sa s ním poradili pri riešení problémov spojených so životom v meste.

Deň otvorených dverí v kancelárii primátora mesta Martin opätovne funguje od marca 2019. Počas prvých štyroch mesiacov možnosť navštíviť primátora mesta využilo takmer 50 Martinčanov, ktorí primátorovi Jánovi Dankovi prezentovali svoju prácu, žiadali o podporu projektov, či sa snažili nájsť riešenie svojich problémov.

Som veľmi rád, že Martinčania využívajú možnosť poradiť sa o svojich problémoch, či prezentovať svoje projekty a nápady priamo mne. Každý podnet je zapísaný, následne odstúpený zodpovednému pracovníkovi a v rámci možností mesta riešený. Musím však priznať, že Martinčania za mnou nechodia len s problémami, ale čo sa vážim ešte viac – s podnetmi ako riešiť problémy v meste. Lebo mestu Martin pomôžeme len ak budeme spolupracovať a navzájom sa podporovať. Výsledkom týchto stretnutí bola napríklad jarná očista mesta,“ zhodnotil Ján Danko.

Samozrejme, počas návštev sa objavili aj požiadavky na finančnú podporu

Mesto síce môže podporiť rôzne projekty a iniciatívy viacerými spôsobmi, ale ja sám sa rád osobne podieľam na prospešných nápadoch. Okrem toho hneď na začiatku volebného obdobia prisľúbil, že budem zo svojho platu podporovať užitočné a zmysluplné, a aj toto je spôsob ako sa o nich dozvedám,“ doplnil primátor.

Vďaka stretnutiam na Dni otvorených dverí bol podporený napríklad nákup záchranárskych vakov pre záchrannú službu, nákup tašiek v rámci projektu Martin, mesto bez igelitiek a mnohé iné.

Deň otvorených dverí bude pokračovať aj naďalej – každý prvý pondelok v mesiaci od 12:00 do 14:00 hod.

ZDROJ: TS mesta Martin, foto: ilustračné

Komentáre