Martin Sukup: Nad dákou kandidatúrou som sa, priznám, ešte ani len nezamýšľal

Správy z regiónu, Všetky správy

Prinášame rozhovor s bývalým mestským poslancom Martinom Sukupom.

Martinské hole, téma, ktorá dlhé roky rezonovala v meste Martin. Mesto sa nakoniec dohodlo s PK Faktoring, vyplatilo pohľadávku. Podpísaná zmluva vylučuje budúce podanie, PK Faktoring stiahol z Najvyššieho súdu podanie, ktorým si nárokoval na ďalších 10 miliónov. Primátor Hrnčiar v rozhovore hovorí, že sa čoskoro zverejnia všetky zmluvy, podania atď. okolo tohto sporu. Vy ale tvrdíte, že mesto Martin môže stále prísť o ďalších 10 miliónov eur. Prečo?

Áno, je to naozaj kontroverzná, neprehľadná a podozrivá téma, ktorá ešte len bude rezonovať a veľa Martinčanov bude prekvapených. V niektorých krajinách by boli pred radnicou už dávno protesty. Celkovo všetkým odporúčam dočítať tento rozhovor naozaj až do konca pretože ide doslovne o to, čo je nám najbližšie, a teda mesto Martin a jeho budúcnosť. Aktuálny primátor do tejto témy priniesol absolútny chaos. Najprv na svojom SME blogu písal, že za celú kauzu môže bývalé vedenie mesta a potom s odstupom času hovoril na televízii TA3 pravý opak, a teda ako to isté a predtým primátorom Hrnčiarom kritizované vedenie mesta spravilo, a teraz pozor, všetko pre to,  aby ochránilo majetok mesta Martin. Je zarážajúce, že s takýmto schizofrenickým „právnym vedomím“ aktuálne vedenie mesta manažovalo spor za 10 a možno až 20 miliónov EUR.

Ja sa snažím byť vždy neosobný a keď som kritický, tak konštruktívne kritický, a teda vždy sa snažím navrhovať to najlepšie možné riešenie. V tejto veci som sa preto dlhodobo snažil spraviť preukázateľne čo najviac . Ešte ako poslanec som kontaktoval pre rôzne dôvodné podozrenia rôzne mimovládne organizácie a hlavne právne odbornú VIA IURIS (pomohli so známou kauzou pezinská skládka) avšak mi bola z kapacitných dôvodov odmietnutá pomoc, Slovensko je momentálne druhá najskorumpovanejšia krajina v EÚ a tieto organizácie nestíhajú. Musel som na to teda ísť inak, a tak a som ako jediný opakovane na mestskom zastupiteľstve navrhoval, aby bolo konečne spravené to, čo malo byť spravené už dávno. A teda vypracovanie čo najšpičkovejšej a najkvalitnejšej komplexnej a detailnej právnej analýzy celého sporu, ktorá by obsahovala celkové vyvodenie zodpovednosti, zahŕňala by možné pochybenia, ako tohto vedenia, tak aj bývalého vedenia mesta a takisto aj dôvodné podozrenia na pochybenia mestských právnikov, pričom k desiatim miliónom EUR, o ktoré sme prišli, by sme sa vedeli dostať len cez takúto analýzu, pretože je možné, že by sa to uhradilo práve z poistiek mestských právnikov! Takisto by bola zahrnutá aj analýza súvisiacich konaní, a to ako konkurzného konania,  kde mala celá kauza skončiť, tak aj trestného konania, kde je podozrivé to, prečo vedenie mesta podalo trestné oznámenie až tak neskoro. Treba zdôrazniť, že mesto Martin ani len nepočkalo na výsledky trestného konania, ktoré ešte nie je uzavreté!

Najväčšou kauzou je spomínané konkurzné konanie. Tu mal skončiť celý spor aj multimiliónová pohľadávka, čo konštatovalo nepriamo aj samotné Ministerstvo spravodlivosti, niektorí sudcovia (dokonca aj sudca Štefanko, ktorý rozhodoval v tejto veci v prospech mesta) a takisto odborníci a správcovia konkurzných podstát, ktorých som oslovil. Pohľadávka bola z tohto konkurzu predaná protizákonne, o čom primátor vedel alebo mal vedieť. Pán Hrnčiar mal proti tomu okamžite konať, podať trestné oznámenie, sťažovať sa na súde, všetko medializovať a bojovať, ako sa tvári, že bojuje teraz, avšak pravdou je, že nespravil podozrivo absolútne nič, kauza pokračovala, a tak nás pomohol dostať do nútenej správy a prišli sme o naše milióny EUR. Jediné, čo vedenie mesta v tejto veci spravilo bolo to, že podalo podnet na kontrolu na Ministerstvo spravodlivosti, a to pozor, až po dvoch rokoch od protizákonného postúpenia pohľadávky, čo je totálny škandál a dá sa povedať že primátor svojou nečinnosťou kryl správkyňu, ktorá pohľadávku postúpila. V tomto čase sa pristavím. Nekritizoval som vyslovene, že primátor neodkúpil túto pohľadávku, keď sa dalo a keď sme vyhrávali. Tu treba dodať, že o pohľadávke, ktorú vedenie celý čas označuje za fiktívnu, naposledy generálny prokurátor (ktorý de facto pomáhal mestu Martin) povedal, že nie je fiktívna, ale práve naopak, že pohľadávka nepochybne vznikla a že otázne bolo iba premlčanie, a teda či protistrana mesta podala žalobu včas. O tomto je v princípe celý spor. Takže tu bolo celý čas riziko, že prehráme, a to v súdnictve, ktorému podľa prieskumov nedôveruje 70 percent Slovákov.

Naspäť k pointe, kritizoval som, že primátor celú vec zamlčal a nedal ani len vedieť zastupiteľstvu, a tak nedal ani len možnosť sa rozhodnúť, či podstupovať také riziko. Celé to spravil sám, a to bez akýchkoľvek právnych analýz či analýz rizík, pričom treba uviesť, že bol medzičasom v osobnom kontakte s majiteľom pohľadávky. Ide o to, že pohľadávka bola postúpená protizákonne, že sa dejú nekalé veci a že niekto bol ochotný miesto mesta Martin zaplatiť za pohľadávku iba desatinu ceny pohľadávky, a to cca 400 tisíc EUR. Išlo o a jasný signál, že s ňou niekto má špekulatívne ciele a riziko trvá ďalej, čoho dôkazom je aj neskorší vývin kauzy. Primátor teda nechcel dať 400 tisíc EUR na zastavenie kauzy, ale chcel dať naposledy protizákonne a netransparentne 5-násobok tejto sumy, a teda 2 milióny EUR právničke za možné víťazstvo na Ústavnom súde, čo by však ešte neznamenalo definitívne vyhratie celého sporu, čo je šialenstvo.  Primátor toto všetko zamlčal, a tak prevzal na seba minimálne celú politickú zodpovednosť. V súkromnej firme by ste za takéto fatálne manažérske zlyhanie, a možno úmysel, dostali akurát tak hodinovú výpoveď. A túto moju opodstatnenú a podloženú kritiku primátor označuje ako klamstvo, tragikomédia.  Takisto som navrhoval, aby na rozdiel od doterajších pofidérnych a protizákonných výberov právnikov na zastupovanie mesta Martin bola pre spomínanú právnu analýzu vykonaná ukážková, naozaj transparentná a nespochybniteľná súťaž, a teda, aby mesto Martin vyberalo v spolupráci so všetkými mimovládnymi organizáciami. A keďže sme údajne Transparentné mesto, tak aj v spolupráci so samotným Transparency International Slovensko, s tým aby sa prihliadalo na výsledky najrenomovanejšej  súťaže www.pravnickafirmaroka.sk Mestské zastupiteľstvo, ktorého väčšinu dlhodobo ovláda primátor prostredníctvom rôznych pák, trafík, vzťahov a dohôd, však opakovane a zrejme zo strachu z odhalenia pravdy a zodpovednosti, tento môj návrh sabotovalo, čo je len ďalší škandál. Bez takejto právnej analýzy sú akékoľvek vyjadrenia primátora na túto tému úplne bezpredmetné, keďže už, ako som uviedol vyššie, s kauzou účelovo manipuloval. Ide o dvadsaťročný zložitý spor a to, že budú zverejnené všetky dokumenty, je len ďalší pekný marketingový trik, pretože je už neskoro, je po funuse a nikto nevenuje toľko svojho času, energie a peňazí, aby niekto sám dobrovoľne vypracoval analýzu, o ktorej hovorím. Ďalším dôvodom zverejnenia týchto materiálov je strach na radnici, pretože mi na základe žiadosti o sprístupnenie informácií protizákonne, a to sme v údajne transparentnom meste, odmietli sprístupniť, ako údajné právne analýzy  mesta či ďalšie informácie k tejto kauze, aby som mohol v spolupráci s odborníkmi pomôcť. Túto protizákonnosť konštatovalo aj samotné VIA IURIS, čo je najrenomovanejšie organizácia, čo sa týka práva, spravodlivosti a sprístupňovania informácií na Slovensku.

Prečo reálne stále hrozí, že prídeme o ďalších 10 miliónov EUR? Disponujeme renomovanou právnou analýzou od pána JUDr. Baránika, s ktorým som rokoval aj osobne a pomáha mi v tejto veci, dokonca čiastočne aj samotné Transparency International. Táto analýza a jej obsah je potvrdená ďalšími špičkovými a nezávislými právnikmi, ktorá hovorí, že tak, ako údajne „definitívne“ primátor uzavrel tento spor, sa jednoducho takéto spory neuzatvárajú a právnici sa doslovne klepkajú po čele, či je vedenie mesta Martin príčetné. Alebo ide možno o úmysel. Je to jednoduché, pointa spočíva v tom, že my, resp.  mesto Martin, stále nemá predmetnú pohľadávku vo svojich rukách, k svojej dispozícii, a to z nej hrozí ďalších 10 miliónov EUR. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali mať konečne pohľadávku my. Až potom by nič nehrozilo. Môže sa veľmi rýchlo stať, že protistrana mesta síce už svoje podanie stiahla, ale upadne napríklad do konkurzu, pohľadávka bude opäť lietať bohvie kde a medzi kým a tieto osoby podajú voči mestu Martin žalobu a pôjdu si po ďalších 10 miliónov EUR. Pracujeme na ďalších krokoch a právnych analýzach, pretože toto je extrémne ohrozovanie mesta Martin.

K samotnej dohode o urovnaní celého sporu s protistranou mesta PK Faktoring uvediem viacero podozrivých faktov. Vedenie mesta kedysi hovorilo, že akékoľvek vyjednávanie s protistranou (primátor ich označuje ako podvodníkov a mafiánov) neprichádza do úvahy. Potom prišiel moment čiastočného víťazstva na Ústavnom súde, čo vedenie mesta vítalo a oslavovalo a hovorilo, ako sa ide do ďalšieho boja. Právnik mesta, pán Kubina, po tomto Ústavnom súde dokonca uviedol, že považuje spor za znovu otvorený, že nám bude nápomocný nový civilný sporový poriadok a že treba bojovať až do konca. Primátor celý čas hovoril, že nie že možno, ale že sa určite pôjdeme súdiť až na súd do Štrasburgu a že zažalujeme aj Slovenskú republiku. To, že mu Štrasburg stále pripomínam, označuje ako moje klamstvo, čo je roztomilé. Upozorňujete na niekoho klamstvo a dotyčný Vás označí za klamára. J Potom nastal totálny zvrat a zrazu sa začalo rokovať, a to s tým, že poslanci poverili primátora rokovať bez toho, aby vôbec mali a videli dáke právne analýzy a niektorí poslanci dokonca ani nevedeli, ako a na základe čoho sa ide hlasovať o poverení primátora za účelom urovnania tohto sporu. Celé to považujem za podvod a frašku, čoho dôkazom je fakt, že sa, ľudovo povedané, na jednej tlačovej konferencii prekecol jeden hokejista, keď padal martinský hokej. Dotyčný totižto povedal dávno pred vypracovaním právnych analýz, na základe ktorých sa údajne rozhodovalo zastupiteľstvo, a logicky pred samotným hlasovaním poslancov o tejto veci, že mu povedal samotný primátor, že spor bude urovnaný a nútená správa čoskoro končí. Bolo teda už dávno rozhodnuté, a to bez analýz a zastupiteľstva. Ostatné už potom bolo doslovne iba divadlo. Navyše, celé ukončenie absolútne nedáva žiadnu logiku. Mesto tvrdí, že využilo všetky možnosti a že by sme na poslednom, Najvyššom súde prehrali a to s tým, že nielen 10 ale aj ďalších 10 miliónov EUR. Je teda absolútne nepochopiteľné, prečo by sa zrazu z podľa primátorových slov mafiánov, finančných skupín a neviem koho, stali cez noc zázračne ľudomilovia, ktorí len tak odpustia mestu Martin 10 miliónov EUR  a dobrovoľne sa o ne pripravia.

Momentálne prebieha petícia, ktorá má podľa Vašich vyjadrení (Facebook) vyzbieraných cez 8000 podpisov. Primátor Hrnčiar už niekoľkokrát verejne vyhlásil, že do ďalších komunálnych volieb (2018) nebude kandidovať. Stále nemáte potrebných 15.000 podpisov. V prípade úspechu petície by sa voľby uskutočnili najskôr v lete 2018, oficiálne voľby budú pravdepodobne v novembri 2018. Nevadí Vám, že by verejné financie išli na dvoje volieb, ktoré  by sa uskutočnili 2x po sebe v krátkom časovom horizonte 4-5 mesiacov? Čo podľa Vás rieši táto petícia, prečo nechcete počkať na oficiálne voľby?

Áno, máme cez 8000 podpisov (možno už cez 9000), čo netvrdíme len na Facebooku.  Všetky tieto podpisy sme na kontrolu doniesli aj do jednej regionálnej redakcie, kde si mali možnosť ich pozrieť. Už len to číslo, 8000 tisíc, nás zaväzuje bojovať ďalej a petícia nie je len o odvolávaní primátora, ale snaží sa riešiť problémy Martina komplexne. Plus, a teraz pozor, k tejto petícii sa pripája aj požiadavka, aby vedenie Martina spravilo všetko pre to, aby sme spomínanú pohľadávku dostali do našich rúk a bola absolútna záruka, že o ne neprídeme. Záujem Martinčanov je až prekvapivý, ide o naozaj slušné a relatívne rýchlo vyzbierané číslo, z ktorého sa dá len usúdiť, že už majú ľudia naozaj všetkého dosť a konajú, sami od seba zbierajú podpisy, pomáhajú atď. To všetko napriek tomu, že je to je zatiaľ pre nás totálne nízkonákladová záležitosť, bez masívneho marketingu a podpory médií a napriek tomu, že nám boli systematicky vykrádané petičné hárky, ktoré sme dali rozdistribuovať do všetkých martinských schránok. Počas distribúcie, ešte v piatok, bolo všetko v poriadku. Ale akonáhle niekto zistil, čo sa deje a že je problém, tak mali oblasti distribuované v sobotu a nedeľu obrovský výpadok, a teda niekto musel systematicky zo strachu vykrádať  schránky. Samotný distribútor povedal, že toto za 10 rokov nezažil a na sociálnej sieti nás s týmto podozrením kontaktovalo cez 100 ľudí takže pripravujeme trestné oznámenie.

Primátor bohužiaľ verejne vyhlásil  už viaceré klamstvá. Jeho osoba ma absolútne nezaujíma od momentu, ako oklamal nielen Martinčanov, ale celú slovenskú verejnosť, a to popretím svojho výslovného záväzku nevstúpiť do vlády so stranou SMER, čím podviedol všetkých a nielen svojich voličov, a to všetko len za účelom, aby ovládol najbohatšie ministerstvo dopravy. Čo sa týka mesta, už pred poslednými voľbami hovoril, že nebude tretí krát kandidovať, pričom nakoniec všetkých oklamal, kandidoval a dokonca vyhral, pretože  mu stačilo iba 30 percent hlasov voličov. Pre momentálny volebný systém sa tak ľahko môže stať primátorom opäť, opozícia bude zase rozdrobená, už teraz sa skloňuje cez 10 mien, a tak si zase nájde dáku výhovorku na kandidatúru a možno mu bude stačiť iba 20 percent hlasov. Naposledy opäť zavádzal a klamal, že odíde po skončení nútenej správy. Nútená správa skončila a ako sme čakali, opäť zostal tu a drží sa zubami nechtami. Je teda evidentné, že nikto príčetný mu už naozaj nemôže veriť, naďalej hrozí, že bude opäť kandidovať , už včera bolo neskoro, a tak musíme čo najskôr dozbierať podpisy za jeho okamžité odstúpenie. Tu treba pripomenúť, že sám primátor dávnejšie povedal, že si môže dovoliť nebyť v Martine a môže byť v Bratislave a neviem kde všade, pretože je údajne mestský úrad tak zabehnutý, že funguje aj bez neho. Teraz opäť totálne otočil a zrazu ho je treba a má údajne veľa práce s údajným rozvojom mesta. Náklady na prípadné voľby sú teda len daňou za klamstvá primátora, pretože podľa jeho vlastných slov tu už dávno nemal byť a náklady na ne sú len nepodstatným zlomkov toho, o čo Martinčania prišli za všetky tie roky. My len poskytujeme ľuďom priestor na to, aby sa konečne naplno vyjadrili, pomohli svojmu mestu a konečne ho naštartovali. Takisto náklady na prípadné referendum závisia len a len na ňom, pretože keď on na základe 16 tisíc podpisov požadoval od premiéra zmenu exekučného poriadku kvôli hrozbe privatizácie Turčianskej vodárenskej spoločnosti, tak analogicky musí stačiť cez 15 tisíc martinských podpisov, aby ako chlap jednoducho okamžite odstúpil.

Navyše petícia sa snaží riešiť problémy mesta komplexne, pretože ak bude vyzbieraných 15 tisíc podpisov, tak naše združenie Martinčania proti korupcii – za rozvoj Martina, o.z. prejde z núdzového režimu (zatiaľ máme kapacity len na riešenie tých najväčších problémov viď. hrozba, že prídeme o ďalších 10 miliónov EUR) do plnej funkcie a začne v spolupráci s odborníkmi kontrolovať mesto, pretože momentálne je Martin absolútne bez kontroly, doslovne sa odtrhol z reťaze. Hlavným kontrolórom sa nedávno stal opäť nie odborník, ale poslanec, a to dokonca dlhoročný osobný priateľ a podporovateľ primátora. Systém kontroly „funguje“ tak, že bývalý hlavný kontrolór dostal netransparentne a okamžite po skončení svojej funkcie pozíciu na pochybnom teplom miestečku, a teda evidentne za „kontrolu“.

Takisto po dozbieraní podpisov začneme naplno s naším pracovným plánom pre Martin s tým, že  momentálne už pracujeme a komunikujeme s rôznymi odborníkmi a organizáciami. Len nedávno som sa napríklad stretol s ekonomickým expertom, pánom Ďuranom z ekonomického inštitútu INESS a vyzerá to, že sa v Martine zrodí unikátny projekt. V Martine je totálne zanedbaný rozvoj, mesto Martin preukázateľne a rapídne upadá, za 12 rokov sa nepodarilo prilákať ani jedného jediného investora, mesto nepracuje s odborníkmi, nemá ani len víziu a nie to ešte napr. mechanizmus na aktívne vyhľadávanie investorov či zavádzanie čo najúčinnejších noviniek a riešení. Práve preto pripravujeme jedinečný projekt, a to, ako čo najrýchlejšie, a nielen ekonomicky, naštartovať Martin, a týmto zároveň všetkých vyzývam na zapojenie sa a pomoc. Význam petície je jednak v princípe a teda, že je potrebné, aby si ľudia naplno uvedomili, že sú to stále oni, kto doslovne drží moc vo svojich rukách resp., obrazne povedané, v perách a podpisoch. Najväčším problémom na Slovensku je práve apatia, čakanie na niekoho či čakanie na voľby. Ale takto sa nikdy nič naozaj nezmení. Politici si dovolia len toľko, koľko im dovolíme my, my máme tú najväčšiu zodpovednosť a moc zároveň.  Navyše, petícia aj celá snaha má nespochybniteľný praktický význam, viď. kontrola a rozvoj mesta. Na to však potrebujeme silný mandát, a teda minimálne 15 tisíc podpisov, dostať celú iniciatívu do povedomia či samozrejme finančné príspevky.

Primátor Hrnčiar petíciu za jeho odvolanie nespochybňuje a v prípade jej úspechu bude mesto Martin postupovať podľa zákona. Ďalej hovorí, že túto petície vníma ako prípravu na budúce komunálne voľby. Budete kandidovať v budúcich komunálnych voľbách v meste Martin za poslanca?

Prepáčte, ale práve naopak, primátor Hrnčiar petíciu spochybňuje, pričom hovorí, že dôvody na jeho okamžité odvolanie sú klamstvá, ale bez toho, aby čo len jedno jediné údajne klamstvo preukázateľne vyvrátil, takže bohužiaľ nezostáva nič iné, ako konštatovať, že ide z jeho strany o klamanie umocnené na druhú. Vyzýval som ho verejne na diskusiu do Televízie Turiec, ale evidentne sa bojí priamej konfrontácie s faktami a logickými argumentami, a tak sa len skrýva za svoju pozíciu primátora a svoje „všetko je to klamstvo“. Chápem ho, nič iné mu nezostáva.

Je samozrejmé, že mesto bude postupovať podľa zákona, pretože musí. Pán primátor si vždy nájde dáku výhovorku, dojem či konšpiráciu. Zrejme nechápe alebo nedokáže uveriť tomu, že existuje niekto, kto sa už nedokáže bezmocne pozerať na to, ako mesto Martin upadá, za čo môže do veľkej miery aj on samotný ako najzodpovednejšia osoba. Je to stále iba a len o petícii, ide v podstate len o logistické poskytnutie možnosti  Martinčanom vyjadriť sa. Nemôžeme za to, že sú voľby a absolútne ničím nepodložené konšpirácie naozaj necháme len a len na primátora.

Čo sa týka poslancovania.  Ja som bol krátko na to, ako sa mi podarilo preukázateľne zachrániť Martinčanom skoro celé 2 milióny EUR, čo konštatovalo aj samotné Transparency International (vďaka ktorému sme Transparentné mesto a vďaka ktorému sa primátor dostal do vysokej politiky), absolútne nelogicky napadnutý dvomi osobami, pričom som ja ako prvý volal policajnú hliadku, pretože mi to vzhľadom na celú situáciu a fakt, že som niekomu prekazil 2-miliónový kšeft, prišlo všetko maximálne podozrivé. Išlo o to, že som v kauze 2-miliónovej právničky spravil ako jediný to jediné, čo mohlo zabrániť tomuto 10-násobne predraženému (Transparency uviedlo, že už 200 tisíc EUR by bolo za takéto služby veľa), hrubo protizákonnému a netransparentnému kšeftu, a teda som podal podnet na kontrolu na Úrad na verejné obstarávanie. Tento úrad môj podnet prijal a na meste začala kontrola a tu nastal problém a panika. Primátor a mesto by totižto dostalo pokutu 100 tisíc EUR za porušenie zákona, zmluva s právničkou by bola zrušená, a to nehovorím o totálnej diskreditácii strany SIEŤ, ktorú sa primátor, ako jej podpredseda, snažil dostať do Národnej rady. Nakoniec bolo zinscenované odstúpenie právničky od tejto zmluvy s mestom, pretože iba tak sa mohli vyhnúť kontrole z UVO a následným problémom. Pripravoval som preto medializáciu celej tejto kauzy (aby verejnosť vedela, kto je naozaj Andrej Hrnčiar), po ktorej by sa strana SIEŤ ani len nedostala do parlamentu avšak… V inkriminovaný večer som, po návrate z práce (pracoval som práve v jednej z najlepších právnických kancelárií so zameraním na verejné obstarávanie), zhodou okolností práve oslavoval to, že sa mi podarilo zachrániť tak veľkú sumu, a tak som oslavoval a vypil si. Išiel som si do auta po notebook kvôli dôležitým informáciám. Všetko nakoniec dopadlo tak, že hliadka po mojom privolaní odišla, osoby ma napadli znovu, a tak mi nezostávalo v tom momente nič iné ako brániť sa utiecť na aute a zároveň sa dostať pod kamery, pričom som absolútne nikoho neohrozil, pretože na parkovisku nikto nebol.  Na to ma zastavila už pripravená spomínaná policajná hliadka, a tak som prišiel o mandát. Nasledovali zmanipulované mediálne výstupy, v ktorých nebolo ani len uvedené, že som ako prvý políciu volal ja. Viete, minulé volebné obdobie existovala aspoň aká taká organizovaná protiváha primátora, s ktorou sme konštruktívne kritizovali a snažili sa upozorňovať a zabraňovať rôznym kšeftom, ale s príchodom a vidinou uplatnenia sa v primátorovej SIETi všetci títo kolegovia preskákali na druhú stranu, čo ma znechutilo, ale zároveň posilnilo, aj keď som v podstate, okrem jedného či dvoch ľudí, ktorí sa niekedy neboja spolupracovať, zostal sám. Pre mňa sa avšak nič nezmenilo, funkciu poslanca som bral a beriem ako poslanie, teraz bojujem aj bez mandátu a finančných odmien ešte viac, pretože sa snažím aj takýmto spôsobom ospravedlniť mojim voličom a nad dákou kandidatúrou som sa, priznám, ešte ani len nezamýšľal.

Podľa záznamov z bezpečnostných kamier sa „napadnutie“ (píšem vašu verziu z Facebooku) odohralo v ranných hodinách 30.9.2017. Vaša verzia je, že si nič nepamätáte, máte potvrdenie od lekára, že máte stratu pamäte a pod. Podľa záznamov je ale evidentné, že ste do herne prišiel bez násilia, nikto Vás tam nedobrovoľne nezadržiava, je vidieť že ľudí, s ktorými ste napokon prišli do konfliktu, poznáte. Je toto fakt? Viete k tomu niečo povedať?

Vaša otázka zrejme vychádza z manipulatívneho a konšpiračného vyjadrenia pána primátora, ktoré bolo zverejnené vo forme rozhovoru na Vašom portáli. Áno, v piatok, po mestskom zastupiteľstve, na ktorom nás podvodom pripravili o 10 miliónov EUR s tým, že hrozí že prídeme ešte o ďalších 10 miliónov EUR, som si od znechutenia vypil, pretože sa mi tomu, ako jedinému, nepodarilo zabrániť a potreboval som si zresetovať hlavu, pretože to jednoducho asi až moc osobne prežívam. A nie nie je to moja verzia, mám neurológom diagnostikovaný ťažký otras mozgu, ktorého príznakmi sú aj zmätenosť či dokonca bludy. V dôsledku tohto som mohol na úrazovke povedať, že vzhľadom na časové okolnosti a predchádzajúce osobné manipulatívne útoky od primátora na zastupiteľstve, ktoré predchádzalo útoku, že ma dal napadnúť primátor. Podvedomie je silná vec.  Nevylučujem to, ale naozaj si nepamätám. Pamätám si šitie hlavy a matne príchod kriminálky. Zaujímavé je, že niektorí svedkovia hovoria, že som nehovoril vyslovene o primátorovi Hrnčiarovi či mám dokonca komunikáciu s ošetrujúcim lekárom, kde hovorí, že mi nebolo rozumieť a v lekárskej dokumentácii je uvedené iba primátor a nie primátor Andrej Hrnčiar, takže celú túto pseudokauzu považujem len a len za cielený útok na petíciu.  Toho dôkazom je aj reportáž TV Markíza, ktorú spravil dlhoročný a osobný priateľ primátora Hrnčiara. Najzaujímavejšie je, že sa v nej absolútne neobjavilo podozrenie z toho, že útok mohol mať niečo spoločné s mojím bojom v 10- až 20-miliónovej kauze Martinské hole a že sa okrem Markízy tomu incidentu nevenovali absolútne žiadne iné médiá. Nikde a nikdy som nepovedal, že som na dané miesto prišiel pod hrozbou násilia alebo že by ma niekto nedobrovoľne zadržiaval ,takže sa priznám, že absolútne nechápem týmto sugestívnym otázkam.

Ďalej hovoríte, že podľa záznamov je evidentné, že tých útočníkov poznám. Práve naopak, absolútne nepoznám a podľa záznamov je evidentné to, čo celý čas hovorím. Jediný problém je, že som niekedy až moc priateľský a dôverčivý a nemám problém s tým, či je niekto Róm, Cigáň, biely alebo hocikto, pretože beriem ľudí individuálne. Na kamere teda vidno, že som vôbec nebol agresívny ani nerobil nič provokujúce a potom príde náhly nelogický zlom, zmena atmosféry a začnú do mňa sácať, pričom som stále nebol agresívny, nekládol som odpor, pretože mi to evidentne zrejme prišlo podľa záznamu podozrivé. A nakoniec to skončí zákerným knockoutom. Ďalšie klamstvo je, že tých ľudí poznám, nikde som ich predtým nevidel, nerozprával sa s nimi, jednoducho nič, žiadny kontakt, čo potvrdili aj oni samotní na polícii. Jednoducho sme sa tam stretli a rozprával som sa tam s kadekým. Všimnite si na videu to, že útočník, ktorý ma knockoutoval, prišiel až neskôr a že sa evidentne poznal s tou osobou, ktorá ma nelogicky ako prvá sotila. Primátor hovorí, opäť bez dôkazu, že som mal niekde písať, že ma tam mal niekto zatiahnuť, čo som ja osobne nikdy neuviedol.

Viete, po spustení petície sa mi dejú naozaj čudné veci, vznikajú rôzne falošné profily a vystupujú pod mojím menom a akurát podnikám opatrenia, aby som mal na známej sociálnej sieti jediný, oficiálny a potvrdený profil, aby som predišiel takýmto hrám. Na druhej strane neviem vylúčiť, že ma tam niekto zavolal. Celé sa to totižto stalo po mestskom zastupiteľstve, kde som ako jediný poukazoval na všetky podozrenia, protirečenia, zatajovanie a manipulácie vedenia mesta s tým, že som upozorňoval na spomínanú 10-miliónovú hrozbu. Dával som návrhy, ktoré by vyjasnili celú situáciu a hovoril som, že budem proti tomu podnikať reálne opatrenia, čo je už len teoreticky naozaj slušný dôvod na útok či zastrašovanie. Deň na to som bol, ako podľa kamery, tak aj podľa mojich matných spomienok a rekonštrukcie, s niektorými osobami nelogicky napadnutý. Medzičasom sa dostala ku mne takisto informácia, že jedna z osôb, ktorá ma napadla, je známa tým, že fyzicky likviduje ľudí na objednávku, čo som už aj postúpil polícii a prebieha vyšetrovanie. Takisto som to konzultoval s bezpečnostným expertom a bývalými policajtami a povedali mi, že tie najúčinnejšie (ako fyzicky, tak aj mediálne) útoky vyzerajú presne takto a teda, že sa javia ako obyčajný konflikt v dákom nie zrovna reprezentatívnom prostredí. Každý, resp. prvý dojem ľudí a ich podvedomie si totižto povie, a však dotyčný iba opitý dostal nakladačku v herni, tam nemá naoko slušný človek čo robiť a hotovo, dobre mu tak, prípad uzavretý. Nikoho už nezaujímajú okolnosti, súvislosti a detaily a to, že sa ako jediný v Martine snažím poukazovať na podvody a zabraňovať im konkrétnymi a reálnymi krokmi.

Podali ste trestné oznámenie na ľudí, s ktorými ste prišli na videozázname do konfliktu? Kedy a v ktorom policajnom obvode ste ho podali?

Pri tejto otázke zrejme takisto vychádzate z ničím nepodloženého konšpiračného tvrdenia a sugestívnej otázky pána primátora, v ktorej sa pýta, prečo som čakal s trestným oznámením. Veľmi jednoduché, mal som a mám strach. Snažil som sa zistiť, čo sa vlastne stalo, kto sú tie osoby, pretože, ako som  povedal ja aj oni samotní, nikdy predtým sme sa nevideli. Nevedel som, čo mám robiť, kontaktoval som právnika, bezpečnostného experta a pár bývalých policajtov. Medzičasom ma kontaktovala jedna osoba prostredníctvom sociálnej siete, čo viem samozrejme dokázať, a to s tým, že pozná útočníka a že to už postúpila polícii, a tak som logicky už nemal dôvod podávať trestné oznámenie, ktoré som pripravoval s mojím právnikom. Tu len opäť pripomeniem, že som informáciu o tom, že jedna z osôb, ktorá ma napadla, je známa v kriminálno-policajnom prostredí tým, že fyzicky likviduje ľudí na objednávku.

Ďalej sa primátor pýtal, prečo som informoval o podozrení z politicky či ekonomicky motivovaného útoku na moju osobu verejnosť až po tom, čo boli zverejnené kamerové záznamy. Je mi ľúto, ale primátor preukázateľne klame, na čom krásne vidno, ako sa ma, bez overenia faktov a unáhlenými závermi, snaží všemožne spochybňovať. Ide o to, že som na sociálnej sieti uviedol fotku môjho úrazu, podozrenia a súvislosti nie po, ale pred tým, ako sa zábery z incidentu dostali na verejnosť, čo si vie každý overiť na mojom profile. Primátor dokonca hovorí, že som sa pobil, pričom zo záznamu je nespochybniteľne jasné, že som nebol agresívny, dokonca som sa ani len nebránil a iba som dostal, čiže som sa nepobil, ale som bol jednostranne napadnutý. Ešte je potrebné povedať, že v rozhovore pre Váš portál hovorí primátor, že som údajne známy tým (snaží sa vystupovať pomaly v mene všetkých Martinčanov), že mám biť bitkár a podobne, čím si ľudí podvedome pripravuje na to, aby si povedali, že.. jáj jasné, chlapec iba schytal ďalšiu bitku. Pravda je však inde, absolútne netuším, o akom bitkárstve primátor hovorí. Nikdy som nedostal ani len priestupok ani za facku, nikde nikdy nebolo ani len začaté trestné stíhanie vo veci dákej bitky, výtržníctva či ublíženia na zdraví. Jediné, čo je pravda, je to, že sa mi v období, kedy som končil vysokú školu a stal som sa poslancom, v podstate zrútil celý svet a mal som doteraz najťažšie obdobie v živote. Po desiatich rokoch som sa dramaticky rozišiel s priateľkou, do toho moja najbližšia osoba dostala rakovinu a nevedel som, či nezomrie, na právnickej fakulte si na mňa zasadol jeden vyučujúci, a tak som mal, napriek výborným študijným výsledkom, problém spraviť jednu štátnicu. Navyše, v tej dobe prišla ešte ďalšia rana. Mal som tie najlepšie študijné výsledky, štátnica a aj diplomová práca z trestného práva na Áčka, a to u spravodlivo prísneho JUDr. Čentéša, ktorého považujem nielen ja za najväčšiu kapacitu v trestnom práve na Slovensku. Mal som ísť ku nemu na stáž na Generálnu prokuratúru, avšak do toho prišlo ďalšie znechutenie, Slovenskou národnou radou legálne zvoleného generálneho prokurátora pána Čentéša pre jeho spravodlivý a prísny prístup protiústavne nevymenovali čo konštatoval aj Ústavný súd. A tak sa celý môj sen o pôsobení na prokuratúre a ilúzie o aspoň ako takom právnom štáte rozplynuli. Na prokuratúru sa totižto dostanete buď len cez úplatky alebo rodinkárstvo. Alebo cez skutočný zápal pre vec a odbornosť, čo bola moja cesta, ale bolo mi v tom zabránené spomínaným škandalóznym nevymenovaním pána Čentéša. Z tohto obdobia, ktoré je však už dávno za mnou, bolo pár konfliktov, ktoré som však nikdy nevyvolával ja. Bol som len  jednoducho znechutený z celého sveta a z ľudí a nenechal som sa napríklad urážať a obrazne povedané, nikdy som si nenechal skákať po hlave. Ale ako hovorím, toto obdobie je dávno preč a aj keď je to ľudsky pochopiteľné, nie som s tým spokojný a aj preto sa to určitým spôsobom snažím vrátiť svojmu mestu a sebe samotnému. Mrzí ma, že primátor zneužíva a účelovo živí rôzne mýty a báje aj po piatich rokoch. Keby som ja mal totižto hovoriť o tom, čo som ja počul v súvislosti s primátorovou osobou o alkohole, excesoch a návykových látkach, tak by mi nestačila jedna A4-ka, ale na takúto úroveň sa nikdy neznížim a dúfam, že týmto už konečne prestanú jeho osobné útoky a konečne sa presunieme do čisto neosobnej a pragmatickej roviny.

Primátor dokonca o mne hovorí, že som psychopat či dokonca také bludy, ako že som napr. nezamestnaný, pritom neviem, čo skôr a budúci rok bude mať moja firma už desať rokov a v živote som nebol ani na deň vedený na úrade práce . Dokonca hovorí o dákom údajnom posadnutí nenávisťou. Ja viem, že je systematická konštruktívna kritika, upozorňovanie a zabraňovanie rôznym kšeftom nepríjemné, ale je to všetko, len nie nenávisť. Primátor teda evidentne ide úplne cez čiaru, a to aj za cenu, že mi bude možno platiť na súde odškodnenie za ničím nepodložené ohováranie, čo mi potvrdil aj môj právnik.  Spraví jednoducho hocičo, aby zastavil petičnú vlnu, pretože to je doslovne aj „hra“ o čas a je mu zrejme jedno, za akú cenu to zastaví, resp. sa pokúsi zastaviť. Na druhej strane je veľmi dôležité si uvedomiť, že petíciu môže organizovať s prepáčením aj samotný satan a absolútne nič to nemení na veci. Chcem odvolať primátora, pretože mesto Martin nefunguje a ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí. Tak nemám čo riešiť, jediný spôsob je podpísať petíciu a najlepšie pomôcť vyzbierať čo najviac podpisov. Navyše, verejnosť je už unavená z týchto žabomyších vojen a primátor sa ma stále snaží do nich sťahovať, a to preto, aby ľudia brali celú petíciu ako osobný spor, a tak boli demotivovaní podpisovať sa pod ňu. Ja ale dúfam, že teraz je každému zdravo uvažujúcemu človeku jasné, že petícia nie je ani o osobných sporoch, ani o mne, ale len a len o budúcnosti mesta Martin.

Posledná otázka. Primátor v rozhovore spomína, že ste po médiách rozoslali list, kde vraj píšete, že dal zavraždiť martinského podnikateľa. Môžete sa na záver k tomuto vyjadriť?

Samozrejme, ide o ďalší primátorov pomerne lacný pokus o osobný manipulatívny útok na moju osobu s cieľom odvrátiť pozornosť od petície, ktorý veľmi jednoducho celý vyvrátim. Som spoluobvinený s pani Korchanovou, matkou po bombovom atentáte zosnulého Martina Korchana, ktorý bol známy väzbami na vedenie mesta Martin či primátora. Tu len pre ilustráciu uvediem, že mi ako poslancovi chýbalo len pár hlasov, keď som sa svojím návrhom snažil zabrániť tomu, aby primátor nechal odsúhlasiť predaj mestskej budovy práve pánovi Korchanovi. Táto budova mu bola predaná za smiešnych 17-tísíc EUR, pričom trhová cena sa pohybuje niekde cca. od 200-tisíc EUR, takže tento predaj bola čistá nehoráznosť. Ale k veci, neexistuje absolútne žiadny dôkaz, ani len indícia, nič, čo by dokazovalo, že by som ja alebo pani Korchanová hocičo posielali médiám a nedokázala to ani polícia. Je to len a len primátorov výmysel a hra. List v slobodnej vôli podpisovala a posielala na policajné prezídium pani Korchanová a nie ja. To, že dochádza z polície pomerne k častým únikom informácií naozaj nie je náš problém. Pani Korchanová koncipovala časť listu, ktorá detailnejšie rozpracováva jej podozrenia a teda, že ako prvého podozrivého z vraždy jej syna označila na polícii práve primátora Hrnčiara. Nikde ho priamo a krivo neobvinila, uvádzala len podozrenia a súvislosti, čo je vlastne za účelom vyšetrenia vraždy jej syna jej povinnosťou. Ďalej hovorila o jeho kontaktoch, vplyve a prepojeniach na políciu a aj to boli dôvody, prečo zaslala list. Zmenil sa totižto policajný viceprezident, na ktorého má primátor preukázateľné väzby. Napríklad sú susedmi na Bystričke či dokonca obidvaja spolu absolvovali oslavu 50-tky človeka, ktorý bol odsúdený za distribúciu drog, takže nech si prosím obraz spraví každý sám. Ja som v liste rozoberal politické, ekonomické a korupčné kauzy v meste Martin s tým, že som aj spolupracoval s protikorupčnou NAKA a takisto s NAKA, ktorá sa venuje organizovanému zločinu a ľudia by boli prekvapení, čo som sa dozvedel, ale mojou povinnosťou je mlčať. K tomu, že sme s pani Korchanovou obvinení ,uvediem len toľko, že nedôvera v momentálne totálne spolitizovanú políciu je na Slovensku podľa posledného prieskumu najvyššia z celej Európskej únie! Vzniesť obvinenie vám môže v podstate hocikto a hocikedy, absolútne nič to neznamená, pretože z toho vyšetrovateľom nehrozí žiadny postih, aj keby bolo celé obvinenie postavené úplne na vode a bez dôkazov. Primátor by si ako najvyšší ústavný činiteľ mal uvedomiť, že je jeho povinnosťou hájiť prezumpciu neviny a nie naopak, manipulovať s informáciami ktoré sú stále predmetom vyšetrovania a „odsudzovať“ ma prostredníctvom médií ako naposledy, keď povedal, že táto kauza ide pred súd, čím klamal. Tento prípad je už mesiace v šuflíku a nebola ešte podaná ani obžaloba. Snaží sa ma jednoducho kriminalizovať, pretože vie, že to bohužiaľ zaberá na tých jednoduchších ľudí, ktorí si povedia – preboha, ten má pletky s políciou, od toho ruky radšej preč. Na druhej strane držím palce všetkým čestným a normálnym policajtom, pretože viem, že to majú extrémne ťažké. Ešte je potrebné vyjadriť sa k totálnej manipulácii, ktorá sa od primátora objavila až po spustení petície, a to je jeho vymyslený príbeh, ako som od neho mal požadovať údajne úplatok. Za všetko hovorí, že si „spomenul“ a akože sa prebral až po dvoch rokoch od predmetného stretnutia, na ktorom som ho varoval, že spomínané verejné obstarávanie je totálne predražené a protizákonné a že tým môže ohroziť celý spor, pričom som sa snažil od neho zistiť, čo to má vlastne všetko znamenať. Primátor tvrdí, že som mal pýtať dákou formou úplatok a že ma vyhodil z kancelárie. Prepáčte, ale dovoľte mi pousmiať sa. V najužšom vedení mesta Martin boli a sú osoby, ktoré spolupracovali s ŠtB a také sú aj ich praktiky. Vedel som, že kancelária primátora je s najvyššou pravdepodobnosťou ilegálne odpočúvaná, a teda by som už len čisto technicky, logicky a z princípu nikde nešiel do dákeho údajného pýtania úplatku. Absolútne to nedáva žiadnu logiku. Ďalej, primátor mal po prvé okamžite utekať na políciu, pretože by sa inak mohol sám dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu. Sú to už viac ako dva roky, a teda si prirodzene všetko presne nepamätám, ale nikto ma nevyhodil, práve naopak, primátor sa potil a bolo vidno na ňom strach, asi si myslel, že som napichnutý políciou, pretože pri tomto verejnom obstarávaní prichádza a prichádzal do úvahy trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní či trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a treba povedať, že samotné médiá špekulovali a mali prepojenia primátora na spomínanú 2-miliónovú právničku a jej brata. Ďalším faktom je, že akýkoľvek znalecký posudok povie, že primátorove 10-násobne predražené obstarávanie bolo nie porušením, ale znásilnením zákona o verejnom obstarávaní. Snaží sa takisto prekryť fakt, že ho v tejto veci usvedčilo samotné Transparency International, vďaka ktorému je tam, kde je a vymyslel si tento príbeh, pretože mu to stále a doteraz aj na mestských zastupiteľstvách pripomínam, nakoľko týmto ohrozil celý priebeh sporu v kauze pohľadávky Martinské hole. Primátor mi dokonca na tomto stretnutí povedal, ako pozná všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov a že má pripravené také tajné strategicko-taktické kroky, že to nakoniec všetko vyhrá. Pravdu a realitu vidíme sami. Prehrali sme.

Na záver chcem upozorniť na to najdôležitejšie, a teda na skutočné problémy mesta Martin a Martinčanov, ktorí sú už znechutení z týchto spravodajských hier a konšpirácií. Mesto Martin dlhodobo preukázateľne upadá, prichádzame o obyvateľov a už nás dokonca v ich počte predbehol Trenčín. Priemerná mzda zaznamenala najväčší pokles práve v okrese Martin a to o 4,2 percenta a mesto Martin s tou situáciou absolútne nič nerobí. Nikto tu systematicky a naozaj odborne nerieši rozvoj mesta či aktívne vyhľadávanie a lákanie investorov, z údajne Transparentného mesta sa stalo jeho opakom a fraškou transparentnosti a kritizuje ho opakovane už aj samotné Transparency International, prišli sme o 10 miliónov EUR s tým, že možno ešte prídeme o ďalších 10 miliónov. Nerieši sa budúcnosť stredného školstva, nebola ani len spravená súťaž na lacnejšiu a efektívnejšiu MHD, čo v iných mestách opäť kritizuje samotné Transparency International, neriešia sa obrovské ceny tepla, v Turčianskej vodárenskej spoločnosti, ktorú riadi primátorov priateľ a nominant, vyhráva spolu s oligarchom Širokým multimiliónové obstarávania práve brat primátora Hrnčiara, padol hokej,  a to aj pričinením vedenia mesta Martin a jeho sľubom, že od roku 2012 už malo byť všetko pod kontrolou. Primátor nechal odsúhlasiť firme, v ktorej v tejto dobe pôsobil jeho brat a manželka, pozemok v centre mesta, a to hneď vedľa mestského úradu za smiešnu sumu 16 EUR, čo opäť kritizovalo samotné Transparency International. Žijeme v systéme, kde platia na väčšinu voličov staré známe chleba a hry. Poslanci sa snažia pôsobiť na ľudí osobne a emocionálne, hrajú to na pekných či dokonca filantropov a potom bez mihnutia oka hlasujú za 2- či 10-miliónový podvod, a to ani nehovorím o tom, že sa snažia mesto kontrolovať a čo najlepšie ekonomicky nastaviť, ako zmluvy, tak mesto celkové. Panuje tu do určitej miery mediálna bublina, pretože tu neexistuje absolútne žiadna investigatívna žurnalistika. Neviem, či je to atmosférou strachu alebo čím ale tento stav je dlhodobo naozaj neudržateľný. Toto mesto má na viac, môže fungovať minimálne o 20 až 30 percent lepšie, pričom len stačí dať skutočným odborníkom voľnú ruku. Dá sa povedať, že na meste Martin nefunguje ako systém kontroly, tak celý systém a neplnia sa ani len tie základné úlohy, čo je klasický syndróm tretieho volebného obdobia. Verím, že týmto sa prebrali už aj tí poslední nekritickí Martinčania a ak potrebujú hocičo dovysvetliť, v kľude sa ozvite, prosím. Preto je našou povinnosťou dobojovať to do konca, dozbierať podpisy a začať kontrolovať a rozvíjať mesto Martin, čo naozaj nie je lacná záležitosť. Preto prosím, pre akúkoľvek osobnú, odbornú či finančnú pomoc kontaktujte aj anonymne naše otvorené, aktívne občianske združenie ktoré sa snaží združovať čo najlepších odborníkov a zároveň je a chce byť pod čo najväčšou odbornou a verejnou kontrolou, a to na emailovej adrese my.martincania@gmail.com

Mgr. Martin Sukup

Komentáre