Martin: Rekonštrukcia železničnej stanice dostala zelenú

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Železnice Slovenskej republiky 28. marca 2017 zverejnili svoj investičný plán na najbližšie dva roky. Medzi stanicami, ktoré sa dočkajú rekonštrukcie nechýba po rokoch rokovaní ani martinská.

Stav martinskej železničnej stanice bol predmetom diskusií už niekoľko rokov. Aj keď je význam mesta Martin na Slovensku nespochybniteľný, stanica sa nenachádza na hlavnom ťahu Bratislava – Košice, a preto mohli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpiť k jej rekonštrukcii až neskôr. Roky čakania a rokovaní vedenia mesta so všetkými kompetentnými útvarmi sa vyplatili a martinská železničná stanica je už oficiálne zaradená do Investičného plánu ŽSR na roky 2017 až 2019.

„Mesto Martin je hlavným mestom slovenskej kultúry, a preto si jednoducho zaslúži reprezentatívnu železničnú stanicu, aj keď neleží na hlavnom železničnom ťahu. Som rád, že vedenie Železníc Slovenskej republiky pochopilo moje argumenty a zaradilo našu stanicu do investičného plánu. Verím, že práce na rekonštrukcii začnú čo najskôr a Martinčania sa už nebudú za stanicu hanbiť,“ povedal primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Zaradenie do investičného plánu je pre mesto potvrdením prísľubu generálneho riaditeľa ŽSR z minulej jari. Následne bolo vypracované investičné zadanie, momentálne sa realizuje výberové konanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne bude prebiehať výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Po ukončení týchto konaní rekonštrukcii už nič nebude brániť.

Plánovaná rekonštrukcia ráta s komplexnou rekonštrukciou budovy, opravou elektroinštalácie, rekonštrukciou vonkajšieho osvetlenia a takisto zavedením informačného systému HAVIS, ktorý bude poskytovať aktuálne informácie o vlakovej doprave. Samozrejme, súčasťou projektu sú aj opravy nástupíšť a jednotlivých priechodov, vybudovanie stojiska na bicykle a osadenie nových smetných košov. ŽSR na celkovú obnovu martinskej stanice vyčlenili 770 000 eur.

ZDROJ: Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin, foto: Turčania.sk

Komentáre