Uzávierka železničného priecestia na ceste Martin-Priekopa (Ul.Sučianska), obmedzenie MHD

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V dňoch 26.9.2017 od cca 7:00 hod. – 28.9.2017 do cca 14:00 hod. dôjde k úplnej uzávierke železničného priecestia na ceste III/2137 Martin-Priekopa (Ul.Sučianska) z dôvodu jeho rekonštrukcie.

Z toho dôvodu sme boli nútení pristúpiť v tomto obsluhovanom úseku k obmedzeniu MHD nasledovne:

Aut.zastávky MHD VÚ SIM, , MHD Galimex a MHD Priekopa, Rover:

– budú dočasne zrušené,
– môžu využiť dočasnú obojsmernú zastávku pred žel.priecestím na križovatke ulíc Sučianska a Kolónia I. (označená označníkom),

Aut.zastávka MHD Nová Neografia:

– bude dočasne premiestnená na Ul.Kratinovú (severná brána areálu Nová Neografia – označená označníkom).

Za pochopenie ďakujeme.

ZDROJ: mhdmartin.sk, ilustračné foto

Komentáre