Martin: Poplatok za komunálny odpad pre rok 2019 je 26,20 eur

Oznamy, Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Mestský úrad Martin oznamuje občanom, že od 20. marca až do 18. apríla 2019 budú priamo do domácností roznášané rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálny odpad je výška poplatku na rok 2019 je 26,20 eur.

Spôsob platby

Poplatok môžete uhradiť na pošte, alebo bankovým prevodom. V hotovosti či kartou môžete poplatok zaplatiť aj priamo v pokladni Mestského úradu. Ak však navštívite pokladňu Mestského úradu nezabudnite si so sebou zobrať rozhodnutie, ktoré Vám bolo doručené.

Nedoplatky

Spolu s rozhodnutiami na úhradu poplatku budú doručované aj výzvy na uhradenie nedoplatku občanom, ktorí v minulom roku poplatok neuhradili. Zároveň oznamujeme občanom, že mesto je v zmysle platnej legislatívy povinné vymáhať nedoplatky na daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Z uvedeného dôvodu všetky nedoplatky odstupujeme na exekučné vymáhanie, pri ktorom občan zaplatí okrem nedoplatku za komunálne odpady aj náklady exekútorovi, ktoré sú často niekoľkokrát vyššie ako samotná dlžná čiastka. Dovoľujeme si preto opätovne požiadať občanov, aby si v čo najkratšom čase vyrovnali nedoplatky voči Mestu Martin.

ZDROJ: Elena Balšianková, MsÚ Martin, foto: ilustračné

Komentáre