Martin otvára komisie aj pre svojich obyvateľov

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Záleží Vám na rozvoji mesta Martin? Ste odborníkom a myslíte si, že by ste mali mať slovo pri prijímaní kľúčových dokumentov mesta? Máte nápady, na ktoré by sa v meste nemalo zabudnúť? Primátor mesta Martin Ján Danko vyzýva všetkých, ktorí majú záujem, aby sa stali členmi komisií primátora.

Rozhodovanie o budúcom rozvoji mesta je najzásadnejšou úlohou jeho vedenia. Primátor mesta Martin Ján Danko preto vyzýva všetkých aktívnych Martinčanov, aby sa na ňom podieľali.

„Práve obyvatelia nášho mesta najlepšie poznajú problémy, ktoré je nevyhnutné okamžite riešiť. Sú medzi nimi odborníci, ktorí síce nechcú byť súčasťou zastupiteľstva, ale záleží im na efektívnych a dobrých riešeniach a majú množstvo nápadov na zlepšenie života v meste. Práve ich by som veľmi rád oslovil, aby sa stali členmi komisií primátora, ktoré budú takmer presne kopírovať komisie zriadené mestským zastupiteľstvom,“ vysvetlil Ján Danko.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do nasledujúcich komisií:

  • Komisia primátora mesta pre Smart City
  • Komisia primátora mesta pre ekonomické záležitosti
  • Komisia primátora mesta pre legislatívu, územné plánovanie a výstavbu
  • Komisia primátora mesta pre kultúru
  • Komisia primátora mesta pre školstvo, vzdelávanie a mládež
  • Komisia primátora mesta pre sociálno-zdravotnú oblasť
  • Komisia primátora mesta pre životné prostredie, verejný poriadok a požiarnu ochranu
  • Komisia primátora mesta pre šport
  • Komisia primátora mesta pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
  • Komisia primátora mesta pre energetiku

„Každý z nás sa na dianie v meste pozerá iným – unikátnym pohľadom a myslím, že práve z radov aktívnych Martinčanov môže prísť množstvo dobrých podnetov a nápadov, ktoré Martinu vdýchnu nový život,“ dodal martinský primátor.

Záujemcovia o členstvo v jednotlivých komisiách sa môžu prihlásiť do 31. januára 2019 zaslaním svojho mena, telefonického a e-mailového kontaktu spolu s krátkym odôvodnením prečo majú záujem o členstvo na zuzana.kalmanova@martin.sk.

ZDROJ: TS mesta Martin, foto: ilustračné

Komentáre