Martin: Múzeum Martina Benku čaká rekonštrukcia

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Múzeum Martina Benku slúži svojim návštevníkom už 46 rokov. Za tento čas neprešlo rekonštrukciou, ani čiastkovými úpravami a už niekoľko rokov sa nielen verejnosti prístupné priestory potýkajú s mnohými problémami.

Dlhoročné snahy Slovenského národného múzea (SNM) o celkovú rekonštrukciu objektu a primerané uloženie a ochranu diel maliara Martina Benku (1888 – 1971) sa naplnili získaním účelovej finančnej dotácie Ministerstva kultúry SR. Kvôli začatiu príprav na komplexnú rekonštrukciu bude múzeum návštevníkom prístupné do 15. februára 2019.

Múzeum sídli v dome, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života – od začiatku roka 1959 do konca júna 1971

Budova je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 578 ako pamätný dom Martina Benku. Rok po Benkovej smrti, v roku 1972, bola v tomto dome, projektovanom martinským staviteľom Ivanom Kleinom, otvorená expozícia o živote a diele všestranného umelca.

Dlhodobým problémom je zlý technický stav objektu, ktorý od svojho stavebného ukončenia v roku 1958 neprešiel žiadnymi opravami. V havarijnom stave je zastrešenie budovy, osobitne galérie, všetky vnútorné rozvody, kotolňa, je tu zastaralá elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia i nedostatočné objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov.

Martin Benka ešte počas svojho života 10. marca 1960 odovzdal formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby (5 200 výtvarných diel) československému štátu prostredníctvom správy Slovenského národného múzea.

Vo svojom závete zanechal štátu aj predmetný dom a celé svoje ostatné umelecké dielo, rovnako v správe Slovenského národného múzea, a tiež finančnú hotovosť, ktorú – vrátane autorských práv – spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Táto hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom každoročne odovzdávanej Ceny Martina Benku určenej začínajúcim i etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia.

Slovenské národné múzeum sa pri správe Benkovho majetku snaží plne rešpektovať želanie umelca, uvedené v jeho poslednej vôli

„… dom… sa stane pamätným múzeom mojej celoživotnej a inej práce na poliach štúdia a môjho snaženia. Mojou vôľou je, aby sa táto podmienka plne rešpektovala aj po mojej smrti… a všetky darované diela a zariadenie… ostanú v tomto dome, ako pamätnom múzeu tak, ako sa teraz nachádzajú.“

Vzhľadom k rozsahu stavebných prác, ktoré Múzeum Martina Benku čakajú, je nevyhnutné bezodkladné vyprázdnenie objektu, a preto Slovenské národné múzeum pristúpilo k uzatvoreniu expozície pre návštevnícku verejnosť od 16. februára 2019, ktoré potrvá minimálne do konca tohto roka.

ZDROJ a foto: SNM

Komentáre