Martin bude mať novú polikliniku, moderné zdravotnícke priestory na úrovni 21. storočia

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Spoločnosť TRIHLAV a.s. ako investor predstavila projekt medicínskeho zariadenia Moja Poliklinika Bottova. Projekt bude realizovaný na ul. Bottova v Martine. Poliklinika ponúkne záujemcom o prenájom 16 ambulancií a jeden priestor pre lekáreň. Začiatok výstavby sa očakáva v 3Q 2018, pričom dokončenie projektu je naplánované na koniec roka 2019.

„Projekt Moja Poliklinika Bottova je naozaj výnimočným. Poskytne moderné zdravotnícke priestory na úrovni 21. storočia, bude pretkaný modernými technológiami a ekologickými riešeniami. Svojou polohou sa začlení do zdravotníckej časti mesta Martin v blízkostí Univerzitnej nemocnice a iných zariadení. Nielen z perspektívy lekárov a pacientov pôjde o najmodernejšiu polikliniku v celom Žilinskom kraji, možno i na Slovensku.“ hovorí Michal Hedera, projektový manažér a partner spoločnosti TRIHLAV a.s..

Martin bude mať novú polikliniku, moderné zdravotnícke priestory na úrovni 21. storočia

V predvianočnom období investor pozýval odbornú verejnosť na oficiálne predstavenie projektu, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2017 v Hoteli Turiec. „Predbežný záujem je naozaj veľký. Musím povedať, že záujem lekárov nás v dobrom prekvapil. Pripisujeme to dlhodobo zanedbávanej medicínskej výstavbe v regióne a absenciou moderných priestorov, ktoré by spĺňali zákonné požiadavky. Projekt Moja Poliklinika Bottova práve takéto priestory ponúka.“ dodáva Hedera.

Investor pre záujemcov spustil internetovú stránku www.mojapoliklinika.sk kde sa dozvedia bližšie informácie a môžu si dohodnúť osobné stretnutie. Investor ponúka viacero výhod ako prispôsobovanie ambulancií na mieru lekárom, bezproblémové parkovanie a moderné technológie. „Pre záujemcov, ktorí podpíšu zmluvu do konca februára 2018 sme pripravili viacero benefitov. Medzi najväčšie patrí zabezpečenie presťahovania, vybavenie kompletnej administratívy na dotknutých inštitúciách ako napríklad VÚC a v neposlednom rade aj informačnú kampaň aby sa pacienti dozvedeli o nových ambulanciách a lekárni.“ uzatvára Michal Hedera, projektový manažér.

O spoločnosti TRIHLAV a.s.
Spoločnosť TRIHLAV je investičnou spoločnosťou, ktorá pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností v oblasti stavebníctva, reklamy a poradenskej činnosti. V období najbližších 10 rokov ma ambíciu realizovať 5 polikliník predovšetkým na území stredného Slovenska a zadefinovať tak nový štandard v kvalite medicínskych priestorov.

Martin bude mať novú polikliniku, moderné zdravotnícke priestory na úrovni 21. storočia

Martin bude mať novú polikliniku, moderné zdravotnícke priestory na úrovni 21. storočia

ZDROJ: TS TRIHLAV a.s.

Komentáre