Martin Makovník: Pokračovať v práci, dokončiť začaté a rozbehnúť nové výzvy v Záturčí

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Po štyroch rokoch práce v pozícii poslanca za mestskú časť Záturčie sa rozhodol opäť uchádzať o hlasy v komunálnych voľbách do mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018. Pôsobenie v jeho prvom volebnom období bolo poznačené nútenou správou mesta Martin. Napriek tomu sa v Záturčí podarilo zrealizovať množstvo dôležitých projektov. Podľa jeho slov chce v tejto práci aj naďalej pokračovať, dokončiť začaté a rozbehnúť nové výzvy. Na otázky odpovedal poslanec MsZ v Martine Martin Makovník.

Skúsme sa pozrieť späť. Čo sa vám podarilo ako poslancovi počas posledných štyroch rokov presadiť?

Som poslancom v mestskej časti Záturčie prvé volebné obdobie a priznám sa, že ako nováčikovi sa mi ťažšie presadzovali niektoré moje nápady a zámery, ktoré som mal pred voľbami v roku 2014. Musím povedať, že som sa v poslaneckej práci zorientoval pomerne rýchlo a aj vďaka spolupráci kolegov z VMČ Záturčie sa podarilo zrealizovať myšlienky a nápady z môjho volebného programu.

Tesne po mojom nástupe sme sa v Záturčí zbavili nadchodu ponad ulicu A. Stodolu, ktorý bol dlhé roky neprístupný verejnosti, bol hrozbou pre deti a mládež a pôsobil odpudzujúco.

Som veľmi rád, že sme zrealizovali opravu všetkých prechodov pre chodcov cez ulicu A. Stodolu a vymenili sme ich za bezbariérové.

Počas štyroch rokov sme tiež zrekonštruovali autobusové zastávky a opravovali sme množstvo chodníkov v celej mestskej časti vrátane ulíc Sadová a Zámocká. Vyasfaltovali sme cestu ku Kaštieľu.

Vymenili sme zničené, drevené workoutové ihrisko pri Základnej škole za moderné kovové cvičebné prvky. Na našom centrálnom pieskovisku pribudol detský hrad a vo vnútroblokoch v celej mestskej časti sme vymenili hracie prvky pre deti. Bezpečnosť pre chodcov pri ihriskách sme zvýšili rekonštrukciami kovových zábran.

Pravidelne sme pristupovali k údržbe zelene a na základe podnetov a úzkej komunikácie s obyvateľmi a susedmi sme tiež upravovali mestské dreviny. Podarilo sa nám vytvoriť priestor, kde čoskoro vznikne oddychová zóna pre širokú verejnosť.

Bol som jedným z iniciátorov vybudovania polopodzemných kontajnerových hniezd. Mestské zastupiteľstvo na realizáciu  už vyčlenilo aj finančné prostriedky a Záturčie bude jednou z prvých mestských častí v meste, ktorá bude mať takúto formu likvidácie odpadu.

Podarilo sa nám zastaviť zámer súkromného investora, ktorý chcel v našej mestskej časti postaviť ďalšiu čerpaciu stanicu v tesnej blízkosti bytových domov.

Parkovanie v Záturčí je osobitnou témou a počas celého volebného obdobia sme hľadali každé jedno voľné miesto s možnosťou parkovania. Takto sme vytvorili niekoľko nových parkovacích miest rekonštrukciou parkovísk na uliciach Matúša Jankolu, Ľ. Ondrejova či Štefana Furdeka, kde sa výrazne zvýšila aj bezpečnosť chodcov. Aktuálne je vo výstavbe nové parkovisko s viac ako 50 parkovacími miestami na ulici Štefana Nahálku, ktorého príprava trvala kvôli nútenej správe mesta viac ako dva roky.

Čo sa naopak presadiť nepodarilo?

Moje prvé volebné obdobie poznačila nútená správa mesta Martin a je pravda, že napriek plánom sa mi nepodarilo zrealizovať niektoré moje zámery.

Ako športovca ma veľmi mrzí, že som nesplnil sľub o vybudovaní atletickej dráhy pri ZŠ A. Stodolu a dobudovaní cyklochodníka na nábreží rieky Turiec. Tiež sa mi nepodarilo zrealizovať oddychové miesta smerom na Jedľoviny. Na prvých dvoch zámeroch sa už pracovalo, no práve z dôvodu nútenej správy boli  pozastavené. Budem však presadzovať realizáciu týchto projektov v prípade môjho zvolenia v ďalšom volebnom období. Oddychové miesta smerom na Jedľoviny boli zamietnuté zo strany oslovených majiteľov jednotlivých pozemkov.

Martin Makovník: Pokračovať v práci, dokončiť začaté a rozbehnúť nové výzvy v Záturčí

Ako vidíte budúcnosť mestskej časti Záturčie? Čo treba akútne riešiť?

Z môjho pohľadu obyvateľov Záturčia najviac trápi problém s nedostatočným počtom parkovacích miest. Tomuto problému sa intenzívne venujem a na jar budúceho roku pribudne na ulici A.Stodolu pri Základnej škole nové parkovisko so šikmým státím. V budúcnosti vidím ako najideálnejšie riešenie výstavbu parkovacieho domu s viacpodlažným parkovaním nakoľko som toho názoru, že zelené plochy si v našej mestskej časti musíme zachovať a udržiavať.

Druhým akútnym problémom je stav pešieho plata a výmeníkových staníc v celej mestskej časti. Pešie plato si vyžaduje nutnú rekonštrukciu a najideálnejšie by bolo ho prestrešiť, kvôli presakujúcej dažďovej vode.  Vonkajší stav výmeníkových staníc by sa mal už od budúceho roka však výrazne zlepšovať.

V nedôstojnom stave sa nachádza aj Záturčiansky kultúrny dom, ktorý si taktiež vyžaduje rekonštrukciu interiéru, ale aj vonkajšieho opláštenia.

Naďalej je tiež nutné riešiť výmenu prepadnutých betónových chodníkov za nové asfaltové a kompletnú rekonštrukciu si pýtajú aj najfrekventovanejšie ulice Aurela Stodolu a Záturčianska.

Aké sú vaše plány v prípade opätovného zvolenia za poslanca?

Tak ako pred štyrmi rokmi tak aj teraz dávam priestor obyvateľom a susedom zo Záturčia na to, aby ma kontaktovali so svojimi nápadmi a podmetmi, ktoré by som zahrnul do môjho volebného programu. Začiatkom septembra som rozosielal informačný leták s mojim kontaktom a mnoho ľudí mi napísalo čo ich v našej mestskej časti trápi a čo by chceli zmeniť.  Tieto nápady budú v mojom volebnom programe opäť v časti „podnety od obyvateľov Záturčia“.

V prípade môjho opätovného zvolenia budem presadzovať:

Výstavbu viacpodlažného parkovacieho domu a parkovacích možností na existujúcich parkoviskách .

Zmeny vo vnútroblokoch. Výmena betónových častí za trávnaté (malé parky vo vnútroblokoch, nové lavičky)

Výstavbu tartanovej, atletickej dráhy pri Základnej škole A. Stodolu, ktorá bude slúžiť nielen žiakom, ale aj všetkým obyvateľom Záturčia

Celkovú rekonštrukciu pešieho plata s prestrešením a rekonštrukciu výmenníkových staníc v celej mestskej časti.

Vybudovanie polopodzemných kontajnerových hniezd so separovaným odpadom.

Vybudovanie časti cyklo-chodníka priamo do Záturčia

Kompletné zrekonštruovanie ulíc A. Stodolu a Záturčianska a riadne prepojenie časti Nový Martin so sídliskom Záturčie

Efektívnu obslužnosť MHD Martin pri tvorbe nového plánu obslužnosti  hromadnej dopravy v Martine.

Mojim cieľom je tak ako doteraz podpora všetkých školských zariadení v Záturčí a spolupráca s občanmi pri riešení Vašich problémov a podnetov.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: archív Martin Makovník

Komentáre