Martin: Komisie primátora po prvýkrát zasadali, takmer 200 Martinčanov reagovalo na výzvu Jána Danka

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

V pondelok 18. januára sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine po prvýkrát stretli obyvatelia mesta, ktorým záleží na jeho rozvoji. Takmer 200 Martinčanov reagovalo na výzvu primátora Jána Danka a stali sa členmi komisii primátora mesta.

Primátor mesta Martin Ján Danko mesiac po svojom nástupe do funkcie vyzval obyvateľov mesta, aby sa prihlásili do novovzniknutých komisií primátora, ktoré takmer presne kopírujú riadne komisie zriadené mestským zastupiteľstvom.

Na jeho výzvu sa v priebehu dvoch desiatok dní prihlásilo až 190 záujemcov

„Som nesmierne rád, že mesto Martin začína zriadením komisií primátora novú etapu svojho rozvoja. Martinčania sú tí, ktorých hlas musíme vypočuť pri všetkých závažných rozhodnutiach vedenia mesta, aby sme im dokázali, že nám na nich záleží. Mesto má v prvom rade slúžiť ľuďom – vytvoriť čo možno najlepšie podmienky pre ich život a na to nesmieme zabúdať,“ vysvetlil Ján Danko.

Úvodného stretnutia sa zúčastnilo 126 aktívnych obyvateľov mesta Martin, ktorých okrem praktických záležitostí v súvislosti so zasadaniami jednotlivých komisií čakalo aj načrtnutie najvýznamnejších otázok, ktorými sa budú na najbližších zasadaniach zaoberať.

„Členom komisií som predstavil problematiku navrhovaného riešenia opatrení v rámci koncepcie smart city, plány na rekonštrukciu Námestia S. H. Vajanského, plány na vybudovanie lanovky na Martinské hole, nové formy separácie odpadu, plány na výstavbu nájomných bytov a športových zariadení. Verím, že nás počas nasledujúcich zasadnutí čakajú podnetné a konštruktívne diskusie, vďaka ktorým mesto Martin posunieme dopredu,“ zhodnotil martinský primátor.

Nasledujúce zasadania komisií budú prebiehať oddelene v termínoch, ktoré budú určené s dostatočným časovým predstihom.

ZDROJ: Turčania.sk, foto: Mesto Martin

Komentáre