Martin hostil kongres Slovenskej urologickej spoločnosti

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Martin hostil kongres Slovenskej urologickej spoločnosti

Od 5. do 7. júna sa v priestoroch Auly Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine konala 26. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

Podujatie sa do Martina vrátilo po siedmich rokoch. Prezidentom aktuálneho ročníka kongresu bol doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD., prednosta urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

Na sympóziu boli predstavené vysoko odborné a kvalitné informácie

Zastúpené boli popredné pracoviská zo Slovenska, okolitých štátov aj z ostatných krajín Európy. Okrem odborníkov z urologickej kliniky UNM vystúpili aj rečníci z Rakúska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Trojdňová konferencia priniesla viac ako 80 prednášok z rôznych oblastí. Nosnými témami kongresu boli najmä diagnostikaa liečba inkontinencie moču, nádorových ochorení močového mechúra, obličiek a prostaty, u dospelých aj detských pacientov.

Prednášajúci predstavili napríklad poznatky o kvalite života pacientov, ktorí absolvovali hormonálnu liečbu 2. generácie. Ako sa posunula liečba karcinómu prostaty a ako sú s ňou odborníci v oblasti urológie v súčasnosti spokojní. Na prednáškach sa rozoberala aj problematika hyperaktívneho močového mechúra, porovnanie operačného riešenia proximálnej a distálnej urolitiázy, ako aj prvé skúsenosti urológov s cielenou biopsiou prostaty.

Predstavené boli nové poznatky a metódy liečby, z ktorých väčšinu pacientom poskytuje aj Urologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin.

ZDROJ: TS Univerzitná nemocnica Martin

Komentáre