Mesto Martin eviduje takmer 200 ľudí bez domova

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Ľudia bez domova sa na ulici často ocitnú najmä z finančných dôvodov. Ich nepriaznivá finančná situácia sa vyústi až do takej miery, že prídu o strechu nad hlavou a končia na ulici. Takýto ľudia sú poväčšine veľmi neprispôsobiví, avšak sa medzi nimi nájdu aj jednotlivci, ktorí sa snažia prežiť.

„Mesto Martin pravidelne monitoruje a aktualizuje počet ľudí bez domova. Našou najväčšou akciou je lokalizácia bezdomovcov v predvianočnom čase, kedy okrem aktualizácie databázy a poskytovania sociálneho poradenstva, poskytujeme ľuďom aj teplé oblečenie, deky a vianočné jedlo. V súčasnosti evidujeme približne 200 bezdomovcov“, vyjadrila sa pre portál Turčania.sk hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.

Počet bezdomovcov je vždy len približný, pretože v tejto skupine obyvateľov dochádza k veľkej migrácii, častým úmrtiam a nie je možné, aby mesto malo vedomosť o všetkých. „Databázu zisťujeme v spolupráci s Mestskou políciou a Policajným zborom Slovenskej republiky. V rámci terénnej práce sociálnej intervencie pracujeme s ľuďmi bez domova, navštevujeme ich priamo v ich svojpomocne urobených obydliach, ako aj priamo na ulici a snažíme sa s nimi pracovať“, pokračovala hovorkyňa.

Bezdomovci páchajú majetkovú a priestupkovú trestnú činnosť.

Najčastejšie ide o páchanie priestupkov proti majetku a na úseku verejného poriadku. Drobné krádeže, požívanie alkoholu na verejných priestranstvách, znečisťovanie verejných priestranstiev, vzbudzovanie verejného pohoršenia. Tieto osoby sú sankcionované v zmysle zákona o priestupkoch.

Mesto Martin sa snaží pomôcť vo veci sociálneho poradenstva, sociálnej pomoci, ale aj dlhodobej sociálnej starostlivosti.

Podľa hovorkyne, Mestská polícia mesta Martin a oddelenie sociálnej starostlivosti Mestského úradu Martin navzájom spolupracujú. Spolupráca je veľmi úzka a intenzívna. Je zameraná najmä na riešenie individuálnych prípadov vo veci sociálneho poradenstva, sociálnej pomoci ale aj dlhodobej sociálnej starostlivosti. Spoločné intervencie v teréne sú samozrejmosťou. V tejto oblasti je spolupráca rozšírená aj na Policajný zbor Slovenskej republiky a Dom charity sv. Krištofa, ktorý prevádzkuje nízkoprahové denné centrum s finančnou podporou mesta.

„Každé dva týždne sú už niekoľko rokov realizované spoločné porady v zložení: zamestnanci Mestského úradu Martin, Mestskej polície mesta Martin, Policajného zboru Slovenskej republiky, Domu charity sv. Krištofa a organizácie Matra, n. o., kde sú riešené problémy v oblasti sociálne znevýhodnených obyvateľov a sú navrhované komplexné riešenia“, ukončila Kalmanová.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre