Na fasáde Uni Credit banky môžeme aj dnes obdivovať diela Strieborná niť a Zlatý klas

Na fasáde Uni Credit banky môžeme aj dnes obdivovať diela Strieborná niť a Zlatý klas

Na fasáde Uni Credit banky môžeme aj dnes obdivovať diela Strieborná niť a Zlatý klas

Komentáre