Štúdia dvoch alegorických figúr ku sgrafitu a situačný nákres sgrafitovej výzdoby budovy RVP v Martine

Štúdia dvoch alegorických figúr ku sgrafitu a situačný nákres sgrafitovej výzdoby budovy RVP v Martine

Štúdia dvoch alegorických figúr ku sgrafitu a situačný nákres sgrafitovej výzdoby budovy RVP v Martine

Komentáre