Rok na okrese očami prednostu

PR články, Správy z regiónu, Všetky správy

Rok na okrese očami prednostuMgr. Marcel Maťovčík je od júna 2016 prednostom Okresného úradu Martin a taktiež poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom sociálno-zdravotnej komisie.

Ako by ste zhodnotili Vaše doterajšie pôsobenie na Okresnom úrade Martin vo funkcii prednostu?

Od začiatku môjho pôsobenia sa snažím zlepšovať fungovanie Okresného úradu Martin, aby sa zdokonaľovali naše služby občanom. Je dôležité, aby ľudia vybavili všetko, čo potrebujú, v čo najkratšom čase a pod jednou strechou. Preto sa už intenzívne pracuje na vybudovaní nového klientského centra pre občanov.

Počas roka bolo nutné riešiť citlivé problémy obcí v okrese, čím som mal možnosť spoznať všetky obce, ich starosti i radosti. Aj preto sa snažím o otvorenú spoluprácu okresného úradu s obcami v okrese.

Je pre mňa dôležité zúčastňovať sa na akciách a podujatiach v okrese, kde môžem osobne diskutovať s ľuďmi o problémoch, ktoré ich trápia. Počas povodní bolo nutné pomáhať v teréne a urgentne riešiť situáciu a bezpečnosť v obciach zmobilizovaním zložiek integrovaného záchranného systému. Pracovali sme na odkanalizovaní obcí, v čom aj naďalej budeme pokračovať. Je dôležité zvyšovať kvalitu nášho životného prostredia a venovať pozornosť nakladaniu s odpadmi v okrese. Tento rok som sa aktívne zapojil do jarnej očisty Jahodníckych hájov a potoka Medokýš.

Ako prednosta okresného úradu sa zaoberám nadmernou ťažbou dreva, jej opodstatnenosťou a dokonca legálnosťou. Kladiem dôraz na následnú obnovu lesného porastu výsadbou. Chcem viesť náš okres k trvalo udržateľnému rozvoju. V meste Martin sme budovali cyklotrasy, ktoré by sme chceli rozšíriť a prepojiť aj s našimi krásnymi turčianskymi obcami.

Veľmi sa teším, že sa mi podarilo zrealizovať moju myšlienku a obnoviť tradíciu, kedy sa Medzinárodný deň detí organizoval v armádnych priestoroch. Touto ideou som nadchol všetky záchranné zložky, ktoré sa na tomto dni podieľali, za čo im patrí veľká vďaka. Deťom svoju prácu priblížili policajti, hasiči a vojaci. Na prvom ročníku MDD v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine sme privítali okolo 3000 detí zo základných škôl. Už dnes sa pripravujeme na ďalší ročník, kde plánujeme pozvať všetky základné a materské školy z okresu Martin.

Ako prebieha rekonštrukcia cesty I/65 ľudovo nazývanej aj „tankodrom“?

Rekonštrukcia cesty I/65 bola pre mňa veľkou výzvou. Považoval som za nutné danú situáciu urgentne riešiť a to v čo najkratšom čase. Robil som všetko pre to, aby som presvedčil kompetentných o nutnosti rekonštrukcie práve tohto úseku cesty a o pridelení finančných prostriedkov pre náš región. Absolvoval som množstvo rokovaní a osobne som dohliadal na všetky kroky, ktoré predchádzali schvaľovaciemu procesu až po začatie prác. Pravidelne sa zúčastňujem kontrolných dní na stavbe, aby som mohol poskytovať relevantné informácie a dohliadal na to,
aby práce prebiehali podľa plánov.

Po dokončení cesty I/65 plánujete riešiť problémy aj na iných úsekoch ciest v okrese?

V tomto roku sa vytvárajú pracovné skupiny pre rýchlostné cesty. Členmi týchto pracovných skupín budú priamo ľudia
z dotknutého kraja, kde je naplánovaná výstavba. Budú to najmä starostovia a primátori. Ako vedúci pracovnej skupinypre úsek R3 v Turci sa budem snažiť prehodnotiť potrebu výstavby a následne spraviť všetko pre jej prípadnú realizáciu.

Ďalšou prioritou bude vyriešiť dopravnú situáciu na križovatke v Košťanoch nad Turcom, kde bude potrebné vybudovať kruhový objazd. Už dnes z dôvodu hustej premávky na tomto úseku kolabuje doprava v ranných hodinách, rovnako aj poobede. Dokončením cesty I/65 vznikne kritická dopravná situácia na križovatke a preto musíme tento problém riešiť už v predstihu. Budem apelovať na to, aby boli finančné prostriedky prerozdelené aj na tento úsek ciest v okrese. Štúdia k vypracovaniu projektovej dokumentácie kruhového objazdu už bola odoslaná na Slovenskú správu ciest. Bude dôležité venovať pozornosť aj ostatným cestám v okrese, ktoré sú v zlom stave a čelia zhustenej premávke. Taktiež je potrebné zhodnotiť a prepracovať autobusové a vlakové spojenia v okrese.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post poslanca Žilinského samosprávneho kraja?

Prednosta Okresného úradu má určité kompetencie, ktoré majú hranice. Tieto hranice by som chcel rozšíriť. Z mojej pozície prednostu mám ucelený prehľad o problémoch starostov a obyvateľov nášho regiónu, ako aj o ich potrebách. Či už sú to cestné komunikácie v zlom stave, nedostatočný počet škôlok, ihrísk, zdravotníckych zariadení alebo zariadení pre seniorov. Chcel by som nasmerovať tok financií do zdravotníctva a školstva. Podporiť šport v našom okrese. Je potrebné oživiť naše kultúrne a historické pamiatky a prilákať viac ľudí do nášho krásneho Turca.

Z pozície poslanca VÚC by som mohol aj ja spolurozhodovať o prerozdeľovaní financií v kraji tak, aby sa nezabudlo na riešenie problémov v Turci v takej miere ako je potrebné. Netreba však riešiť len problémy. Dôležité je zamerať sa aj na aktivity obcí a miest, podporiť ich najviac, ako je možné.

ZDROJ: Metské noviny