Marcel Maťovčík: Budem dobrým primátorom

Správy z regiónu, Všetky správy

Kandidatúra

Moje rozhodnutie kandidovať na post primátora mesta Martin bolo veľmi osobné. Otec bol pred 15 rokmi poslancom, už vtedy som sa dennodenne stretával s povinnosťami k mestu. Zvykol sa ma pýtať na veci ohľadne politiky v Martine. Samozrejme, stretával som sa aj s poslancami, ktorí za otcom pravidelne chodievali. Niekedy, keď ho nemohli zastihnúť alebo bol pracovne vyťažený, sprostredkovával som mu informácie a problémy ohľadne mesta. Dalo by sa povedať, že všetky mestské záležitosti prechádzali aj cezo mňa. Už vtedy som si uvedomoval, že záležitosti mesta mi nie sú ľahostajné.

Som presvedčený, že ľuďom treba vrátiť dôveru vo volených zástupcov. Musia každý deň cítiť, že sa presadí ich vôľa.

Chcem vrátiť občanom mesta možnosť rozhodovať o dianí v meste vo väčšej miere než mali doteraz. Chcem zlepšiť život v našom meste nielen pre seba, pretože tu chcem aj naďalej žiť, ale pre všetkých občanov mesta Martin.

Som podporovateľ občianskeho združenia Kľúč od Martina, ktoré sa aktívne podieľa aj na zveľaďovaní mesta Martin spoločne s jeho obyvateľmi. Našim krédom je: „Aby sa nám v Martine lepšie žilo.“

Marcel Maťovčík: Budem dobrým primátorom

Kompetencia

Myslím si, že každý, kto ide kandidovať na post primátora, by mal byť najprv poslancom a mal by vedieť aké problémy  mesto rieši. Nie je čas na to, aby sa nový primátor začal zoznamovať s chodom mesta. Ja osobne by som si nedovolil kandidovať, keby som nebol v týchto veciach zbehlý. Keď som vstupoval do politiky, mojou podmienkou bolo byť v ekonomickej rade. Skôr by som sa opýtal niektorých  kandidátov, či je ich program ekonomicky pokrytý, keďže nikdy nepôsobili v mestskom zastupiteľstve. Oni si môžu rozpočet prečítať akurát z internetu, pričom ja som bol 4 roky súčasťou ekonomického riešenia mesta.

Môj program, oproti iným, je pripravený aj z ekonomického hľadiska a preto viem, že je realizovateľný. Považujem sa za pripraveného kandidáta na pozíciu primátora aj preto, že poznám každú ulicu a cestičku v Martine. Som aj prednosta úradu a poznám všetky okolité obce a ich problémy. Dobré mesto by malo pripravovať podmienky na to, aby si v ňom ľudia mohli zakladať rodiny, aby mali dobré kvalitné bývanie, prácu a školstvo. To znamená, že je nutné, aby podnikatelia komunikovali s mestom, lebo každý podnikateľ má požiadavky aj na mesto. Tam spadá doprava, platenie daní alebo zákony, ktoré musia spĺňať. Keď je podnikateľ spokojný a mesto mu vychádza v ústrety tak aj viac ľudí má prácu. Ďalej je potrebné udržiavať a rozvíjať školstvo, aby bolo kvalitné, aby školy, ktoré sú v našej správe, boli vybavené, hygienické, mali dobrých učiteľov a aby v nich bolo miesto pre žiakov. To sú základné veci. Potom, keď sa splnia všetky spomínané požiadavky občanov, nasledujú voľnočasové aktivity. Je dôležité, aby deti mali kde športovať, relaxovať a aby si mohli zájsť do prírody. Nezneužívať ju, ale rozumne ju využívať. Skĺbenie všetkých týchto vecí, to  je odozva a cieľ dobrého primátora. Ďalej nasledujú nadstavby ako sú kultúrne vyžitia, čisté a pekné parky. Je dôležité povedať, že Martin nemá hranice, sú len vyznačené na mape, ale v skutočnosti sme súčasťou celej Turčianskej kotliny a celého Slovenska. Musíme byť prepojení s obcami a ich aktivitami. Dobrý primátor sa nestará len o ľudí v meste, ale komunikuje s jednotlivými starostami. Práve toto som sa snažil budovať ako prednosta okresného úradu počas 2 rokov. Myslím si, že aj takéto skúsenosti by mal mať budúci primátor.

Marcel Maťovčík: Budem dobrým primátorom

Priority

Najdôležitejšie bude, aby sa už nikdy neopakovala tragická situácia, do ktorej sa v minulosti dostal Martin. Prvým krokom bude, aby sa dôležitý predaj majetku mesta dal uskutočniť so súhlasom obyvateľov. Nebráňme sa miestnym referendám.

Mojimi prioritami sú určite šport, doprava a kultúra. Podporujem budovanie nových športovísk, obnovu už vybudovaných a sústredím sa aj na podporu práce s mládežou vrátane športových klubov.

Sústredím sa na komplexnosť dopravy v Martine. Najskôr však zlepším situáciu na autobusovej stanici investičným projektom. Takisto sa postavím za rýchle a efektívne dokončenie rekonštrukcie cesty I/65.  Doriešim aj dopravnú situáciu na križovatke

v Košťanoch pod Turcom, lebo to  má vplyv na Martin. Vyriešim s kompetentnými  výstavbu nedokončených úsekov rýchlostnej cesty R3 a nájdem riešenie železničného priecestia pri spoločnosti DS Smith Turpak Obaly, a.s., Martin (Duropack). Mojou prioritou sú aj chodníky v meste, ktoré sú v havarijnom stave.

Obyvatelia musia byť opätovne hrdý na svoje mesto. Na mesto, ktoré má slávnu minulosť a slávnych rodákov. Na toto je potrebné nadviazať. Pri budovaní identity Martina musíme vychádzať z histórie, z činov a slov našich rodákov. Aj preto by som chcel zriadiť Múzeum histórie mesta Martin.

ZDROJ: PR článok

Komentáre